Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Valborg i coronatider – tips till dig som är tonårsförälder

Artikeln publicerades:

Denna nyhet kan innehålla inaktuell information

Det kan bero på att nyheten är publicerad för länge sedan eller att ny information har ersatt denna.

Valborg är en festlig högtid som vanligtvis innebär utomhusfester men också risk för hög alkoholkonsumtion bland ungdomar. Med anledning av coronapandemin vill vi uppmana dig som vuxen att ta ansvar och prata ihop dig med din ungdom och andra vuxna.

Enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd bör större sociala sammanhang, till exempel fester, undvikas. Trots de allmänna råden är risken stor att ungdomar samlas vid vanliga festplatser i Borås som Annelundsparken, Kransmossen, Rya åsar och Almenäs. Detta ökar risken för smittspridning och även risken för att ungdomar råkar illa ut när de rör sig i sammanhang där det finns alkohol och andra droger.

– Vi vill uppmana dig som förälder eller annan viktig vuxen att ta ansvar och prata ihop dig med din tonåring och andra vuxna. Som vuxen kan du förebygga att din tonåring inte råkar illa ut, säger Emelie Risbeck, utvecklingsledare för folkhälsa och samordnare av arbetet kring kritiska datum.

Tips till dig som är förälder eller annan viktig vuxen

  • Var tydlig och sätt gränser. Ju tydligare du visar vad du förväntar dig desto enklare är det för din ungdom att själv ta ställning eller göra som ni har bestämt.
  • Hjälp till att säga nej. Förse din ungdom med bra argument till att säga nej.
  • Bjud inte på alkohol och köp inte ut. Ungdomar som får alkohol av sina föräldrar dricker mer. Och ja, det kallas langning när du köper ut åt en person under 20 år.
  • Om din ungdom ändå går ut: Håll kontakten och hämta din ungdom när kvällen är slut. Var tillgänglig och bestäm en tid under kvällen då du och din ungdom hörs via ett videosamtal. Hämta din ungdom när kvällens festligheter är över.
  • Prata med andra föräldrar. Om du kommit överens med andra om att det inte är okej med alkohol leder det med stor sannolikhet till att era ungdomar dricker mindre. Kom även överens om rimliga tider samt hur och när ungdomarna ska hämtas.
  • Visa omtanke och kärlek. Din ungdom vill veta att du bryr dig och behöver förstå att du tycker om hen oavsett vad som händer. Om du är orolig, berätta varför du är det.
  • Kom ihåg att du är en förebild. Fundera över vilka budskap och värderingar du förmedlar till din ungdom.

Om du vill göra mer

Rör dig ute på stan. Du behöver inte vara med i en nattvandrarförening för att finnas till för ungdomarna. Ju fler vuxna som rör sig ute på kvällarna, desto bättre. Vanliga festplatser i Borås är Annelundsparken, Kransmossen, Rya åsar och Almenäs.

Information, ikon

Inspiration, stöd och hjälp

iq.se/tonarsparloren Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du få fler tips på hur du kan prata med din ungdom om alkohol och andra droger. Ta gärna kontakt med skolans elevhälsoteam eller fältgruppen i Borås Stad om du har frågor eller känner oro för din ungdom.

Elevhälsoteamet: Ring Borås Stads växel, 033-35 70 00 och be att få bli kopplad till kuratorn på din ungdoms skola.

Fältgruppen: Ring 070-519 81 64 eller mejla faltgruppen@boras.se.
Sociala medier: facebook.com/faltgruppeniboras Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller @faltgruppenboras Länk till annan webbplats. på Instagram.

Polisen: Polisen arbetar ute på fältet vid högtider som Valborg, skolavslutning och inspark. Om polisen inte är på plats vid akut händelse, ring 112. Vid misstanke om brott eller om du har frågor, ring 114 14.

Mer om kritiska datum

Ett prioriterat arbete som Borås Stad har i samverkan med Polisen är ”kritiska datum”. Kritiska datum är en benämning på tillfällen under året, då det antingen bedrivs större evenemang i centrala Borås eller då det är datum/perioder som av tradition föranleder till att många personer vistas i offentliga miljöer. Ett av dessa datum är Valborg.

Ungdomar i stadsparken.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2020-04-27] Valborg i coronatider – tips till dig som är tonårsförälder

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol