Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Valet engagerade boråsarna

Artikeln publicerades:

Denna nyhet kan innehålla inaktuell information

Det kan bero på att nyheten är publicerad för länge sedan eller att ny information har ersatt denna.

Att söndagens val engagerade boråsarna märks tydligt på andelen röstande. Valdeltagandet ökade jämfört med 2014 i samtliga tre val - till både riksdag, landsting och kommun.

Än så länge är valresultatet fortfarande preliminärt, rösträkningen beräknas pågå i upp till en vecka till. Men att valdeltagandet har ökat i kommunen står redan klart.

När det gäller kommunvalet var det i år 82,2 procent av de röstberättigade boråsarna som gick och röstade. Det är en ökning med 1,3 procentenheter jämfört med förra valet.

I landstingsvalet låg valdeltagandet i år på 81,7 procent i Borås. Det är en ökning med 1,0 procentenheter jämfört med 2014.

I riksdagsvalet slutligen var det 84,6 procent av kommuninvånarna som röstade. Det är en ökning med 1,5 procentenheter jämfört med valet 2014.

Som en jämförelse kan nämnas att valdeltagandet i Västra Götalandsregionens största stad, Göteborg, hamnade på 79,0 procent i kommunvalet, 78,4 procent i landstingsvalet och 81,0 procent i riksdagsvalet.

Jämför vi med landet som helhet ligger Borås också bra till. I riket som helhet röstade 82,0 procent av de röstberättigade invånarna i kommunvalet, 81,7 procent i landstingsvalet och 84,4 procent i riksdagsvalet.

- Det är så klart positivt att valdeltagandet har ökat, säger Ludvig Ahlstrand, projektsamordnare på Borås Stads valkansli. Vad det beror är svårt att svara på, men vi har gjort en hel del insatser och försökt nå ut till så många som möjligt.

Valdeltagandet skiljer sig dock mycket åt mellan kommunens olika valkretsar. Högst valdeltagande hade man i Tämta-Vänga med 94,6 procent, och lägst i Hässleholmen södra med 52,7 procent.

Förtidsröstningslokalen på Stora torget.

Valdeltagandet ökade i Borås Stad.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2018-09-10] Valet engagerade boråsarna

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol