Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Värdegrundsarbetet fortsätter i Borås Stads grundskolor

Artikeln publicerades:

Denna nyhet kan innehålla inaktuell information

Det kan bero på att nyheten är publicerad för länge sedan eller att ny information har ersatt denna.

Kvalitetsrapporten Värdegrund 2020 visar resultat och utvecklingsområden för Borås Stads grundskolor. Rapporten bygger bland annat på enkätsvar från elever i årskurs 4-9 och från, vårdnadshavare till elever i årskurs F-3 samt reflektioner från rektorer.

Enkätresultaten varierar mellan olika skolor samt mellan tjejer och killar. Resultat för samtliga områden inom värdegrundsarbete är högre i årskurs 4-6 jämfört med i årskurs 7-9. En del skolor har generellt höga resultat och en del skolor har lägre resultat. I rapporten har fokus riktats på arbetet mot kränkande behandling och diskriminering.

- Inför årets kvalitetsrapport har vi särskilt tittat på arbetet mot kränkande behandling och diskriminering. Skolornas planer har granskats, följt av en skolutvecklande dialog med rektorerna. Andra delar som vi lyft fram i årets dialog är näthat och kränkningar som sker på fritiden, främlingsfientlighet och rasism samt jämställdhet, säger Hayne Hedin, chef för kvalitet och utveckling i grundskolan.

Resultat i årskurs F-3

Svarsfrekvensen för föräldrar till elever i årskurs F-3 varierar mellan skolarna. Svarsfrekvensen har ökat med 14 procentenheter sedan förra året, men är fortsatt låg (53 %).

19 av 35 berörda skolor har en svarsfrekvens på minst 50 %. På dessa skolor svarar 77-100 % av vårdnadshavarna att deras barn känner sig trygga. 12 skolor har resultat på minst 90 %.

Resultat i årskurs 4-6

I årskurs 4-6 har 86 % av eleverna besvarat enkäten, jämfört med 85 % 2019. 89 % av eleverna känner sig trygga i skolan, vilket är samma resultat som 2019. På frågor om studiero upplever 73 % av eleverna studiero i skolan jämfört med 56 % förra året.

Resultat i årskurs 7-9

Ungefär lika många högstadieelever som förra året, 79 %, har besvarat årets enkät. 86 % av eleverna känner sig trygga i skolan, jämfört med 87 % 2019. På frågor om studiero upplever 63 % av eleverna studiero, jämfört med 48 % 2019.

Vad händer nu?

Värdegrundsarbete är mycket viktigt i skolan. På alla Borås Stads grundskolor pågår ett utvecklingsarbete för att skapa en trygg skolmiljö fri från kränkande behandling. Värdegrundsarbete är en del i alla skolors verksamhetsplaner som kvalitetssäkras i samverkan mellan rektor och verksamhetschef. Grundskoleförvaltningen fortsätter att stödja och följa skolornas värdegrundsarbete. Skolor med lägre resultat stödjer vi särskilt genom riktade insatser under det kommande läsåret.

En linjal, ett kollegieblock och några pennor.
Information, ikon

Mer om

Kvalitetsrapporten Värdegrund 2020 är en del i huvudmannens uppföljning och analys av grundskolornas arbete med det systematiska kvalitetsarbetet.

Ta del av hela rapporten.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2020-06-17] Värdegrundsarbetet fortsätter i Borås Stads grundskolor

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol