Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Särskilda rekommendationer i Västra Götaland

Vård- och äldrenämnden vill bygga nytt vård- och omsorgsboende

Artikeln publicerades:

Vård- och äldrenämnden beslutade i går att begära att Lokalförsörjningsnämnden startar en utredning inför en förstudie om att hitta en lämplig plats för ett nytt vård- och omsorgsboende i Borås.

Det nya vård- och omsorgsboendet behöver byggas i centrala Borås och omfatta 70-85 lägenheter. Vård- och omsorgsboendet ska ersätta platser på vård- och omsorgsboenden som inte är ändamålsenliga och det behöver vara färdigbyggt inom fem år.

– Vi ser fram emot att få vara med och utveckla framtidens vård- och omsorgsboende där vi har en riktigt bra miljö för dem som bor där, en riktigt bra arbetsmiljö för vår personal och där vi bygger in tekniska lösningar som är bra i vården och omsorgen om äldre personer, säger Ida Legnemark (V), ordförande i Vård- och omsorgsnämnden.

Tekniska lösningar kan till exempel innebära anpassad ljussättning över dygnet med ledstråk i golvet eller en duschrobot som gör att den äldre kan duscha utan hjälp av personal eller en självspolande toalett som torkar med varmluft så att toalettbesök kan göras utan hjälp av personal. På så vis kan den äldre bevara en högre integritet.

– Jag hoppas vi kan genomföra en medborgardialog om ett nytt vård- och omsorgsboende. Det är värdefullt för oss att få in synpunkter från äldre invånare när vi planerar ett nytt boende, säger Ida Legnemark.

Det är Kommunfullmäktige som har gett Vård- och äldrenämnden i uppdrag att planera för ett nytt vård- och omsorgsboende i centrala Borås. Från projektet ”Ett gott liv var dag” finns också slutsatser om att Borås Stad behöver avveckla vård- och omsorgsboenden som inte är ändamålsenliga på grund av boendemiljö, arbetsmiljö eller möjligheten att bemanna effektivt.

Som ett led i denna process beslutade Vård- och äldrenämnden i går också att föreslå Kommunfullmäktige att besluta att vård- och omsorgsboendet Klintesväng 10 läggs ner. En granskning av den fysiska tillgängligheten, som gjordes våren 2016, visade på brister i boendemiljön. Det har varit intagningsstopp på Klintesväng under en period och nu bor det bara fyra personer i huset, som består av 16 lägenheter. De har fått erbjudanden om plats på andra vård- och omsorgsboenden istället.

Klintesväng 10 på Sjöbo.

Vård- och äldrenämnden föreslår att Klintesväng 10 läggs ner (bilden) och att man börjar planera för ett nytt, modernt vård- och omsorgsboende i Borås.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2017-05-18] Vård- och äldrenämnden vill bygga nytt vård- och omsorgsboende

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol