Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Varierande tillgång på vaccin

Artikeln publicerades:

Denna nyhet kan innehålla inaktuell information

Det kan bero på att nyheten är publicerad för länge sedan eller att ny information har ersatt denna.

Borås Stads sjuksköterskor vaccinerar så fort de kan och i den takt som vi får tillgång till vaccin. Men tillgången på vaccin varierar och därför kan vi inte ge detaljerad information långt i förväg när du som brukare eller patient i våra verksamheter kommer att få ditt vaccin.

Många anhöriga hör av sig till hälso- och sjukvården på både Vård- och äldreförvaltningen och Sociala omsorgsförvaltningen med frågor om när en enskild person ska bli vaccinerad mot covid-19.

Svårt att ge besked långt i förväg

Inom både Vård- och äldreförvaltningen och Sociala omsorgsförvaltningen finns en planering för hur vaccindoserna ska ges. Men eftersom tillgången till vaccin varierar kan förvaltningarnas planeringar ändras med kort varsel. Tillgången till vaccin är inget som Borås Stad kan påverka. Därför kan våra sjuksköterskor och deras chefer aldrig berätta långt i förväg när en viss person blir vaccinerad.

Borås Stad vaccinerar prioriterade grupper

  • Du som bor på vård- och omsorgsboende vaccineras av Borås Stad.
  • Du som har hemsjukvård och dina hushållskontakter vaccineras av Borås Stad.
  • Du som bor på LSS-boende, psykiatriboende vaccineras av Borås Stad
  • Du som har personlig assistans eller boendestöd och har hemsjukvård vaccineras av Borås Stad.

Tillhör du någon av ovanstående grupper blir du kontaktad av din sjuksköterska när det är dags för vaccination.

Vaccination av övriga invånare

Övriga invånare vaccineras av primärvården. Borås Stad kan inte svara på frågor om vaccinationer för dessa grupper.

Information, ikon

Mer om vaccinering mot covid-19

Ikon som föreställer en spruta.
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2021-01-25] Varierande tillgång på vaccin

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol