Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Veckan som gick: fler fall av smittade och personalförsörjning fortsatt i fokus

Artikeln publicerades:

Denna nyhet kan innehålla inaktuell information

Det kan bero på att nyheten är publicerad för länge sedan eller att ny information har ersatt denna.

Vecka 15: Personalförsörjning och skyddsutrustning är fortsatt prioriterade områden när Borås Stads krisledningsstab summerar veckan som gått. Mest i fokus är dock det ansträngda läget på Vård- och äldreförvaltningen som rapporterar om fler fall av bekräftat smittade brukare på äldreboenden.

Den centrala krisledningsstaben har nu varit aktiverad i snart fem veckor. De lägesbilder som staben samlar in från Borås Stads förvaltningar och bolag har under de senaste veckorna visat på en något förhöjd sjukfrånvaro jämfört med motsvarande period förgående år. Vissa verksamheter och enheter är mer ansträngda än andra, men den samlade bedömningen är ändå att situationen är fortsatt under kontroll.

Ansträngt läge på Vård- och äldreförvaltningen

En förvaltning med en mer ansträngd situation är Vård- och äldreförvaltningen. Under veckan har förvaltningen fått fler fall av bekräftat smittade brukare.

Personalen på boenden där det finns konstaterat smittade upplever oro och stress över arbetssituationen. För att stötta personal och chefer har man kopplat in enheten Organisationshälsa tillsammans med HR och fackliga organisationer, bland annat för samtalsstöd och medicinsk expertis.

Fortsatt behov av personer som kan stärka upp

Personalförsörjning är fortsatt ett av krisledningsstabens fokusområden, där bland annat en särskilt utsedd arbetsgrupp jobbar med samordning för hur personalförsörjningen ska tillgodoses vid ett stort personalbortfall.

För den som vill stärka upp bemanningen eller kan tänka sig att göra en frivillig insats finns möjlighet att ansöka till jobb i exempelvis äldreomsorgen eller lämna intresseanmälan till att göra en frivillig insats.

Behov av information om skyddsutrustning

För att säkerställa att skyddsutrustning och material används på rätt sätt ges kontinuerlig information om basala hygienrutiner och hantering av skyddsutrustning.

I nuläget finns ingen brist på skyddsutrustning. Den skyddsutrustningen som finns inom vård- och äldresektorn täcker behoven idag och fler leveranser är på väg in.

Vy över stadshuskvarteren.
Information, ikon

Mer information om krisledningsstaben

Den centrala krisledningsstaben har nu varit aktiverad i över en månad och arbetar för att minska spridningen och konsekvenserna av coronaviruset, både i de egna verksamheterna och för kommuninvånarna.

Staben sammanträder två gånger dagligen och informerar kontinuerligt Krisledningsnämnden om arbetet som görs.

I staben ingår medarbetare med följande funktioner:

  • Beslutsfattare
  • Stabschef
  • HR/Personal
  • Sekretariat
  • Juridik/Ekonomi
  • Kommunikation
  • Utredning/Lägesbilder
  • Säkerhet
  • Samordning
  • Extern expertis
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2020-04-14] Veckan som gick: fler fall av smittade och personalförsörjning fortsatt i fokus

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol