Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Veckan som gick: första fallen av bekräftad smitta och behov av personal som kan stärka upp

Artikeln publicerades:

Denna nyhet kan innehålla inaktuell information

Det kan bero på att nyheten är publicerad för länge sedan eller att ny information har ersatt denna.

Vecka 14: De första fallen av bekräftad smitta har konstaterats i våra verksamheter och rekrytering av personal som kan stärka upp där det behövs som mest är igång. Borås Stads krisledningsstab summerar en intensiv vecka.

Vi har nu en allmän smittspridning i hela landet, enligt Folkhälsomyndigheten. I veckan har den nationella strategin för att minska smittspridningen utökats med exempelvis förbud mot att besöka äldreboenden och förbud mot allmänna sammankomster med fler än 50 personer.

För Borås Stad innebär det allvarligare läget ännu fler konsekvenser för flera verksamheter, exempelvis ytterligare begränsningar inom fritids- och kulturverksamheter.

Första fallen av bekräftad smitta

I veckan fick Borås Stad de första fallen av bekräftat smittade brukare på äldreboenden. Smittspårningsarbete och kommunikation med berörda verksamheter pågår. För Vård- och äldreförvaltningens del, som är den förvaltning som ansvarar för äldreboenden, innebär den bekräftade smittan en ökad påfrestning.

– Vi är förberedda på att nästa kan komma att förvärras och ett troligt scenario är att fler brukare kommer att smittas. Borås Stad är redo att ge ett ökat stöd till Vård- och äldreförvaltningen med exempelvis personella resurser, införskaffande av skyddsutrustning och kommunikation, säger stadsdirektör Svante Stomberg.

Behov av personal som kan bidra där det som mest behövs

Krisledningen förutspår att delar av organisationen kommer att drabbas av stora personalbortfall. Många medarbetare måste stanna hemma från sina arbeten och en arbetsgrupp är i full gång med samordningen av personalförsörjningen.

I veckan gick vi ut med att vi söker personal – med eller utan vårdutbildning – som med kort varsel kan stärka upp där det behövs som mest, bland annat inom äldreomsorgen.

Svante Stomberg uppmanar även till kraftsamling internt. Medarbetare som tidigare har arbetat och har utbildning inom vård och omsorg, biståndshandläggning och fritidsverksamhet kan vara med och bidra till verksamheter som just nu har det tufft.

Trots dessa insatser tror krisledningen att det ändå kommer att bli personalbrist. Därför pågår förberedelser för att eventuellt flytta om personal till områden där det finns en stor arbetsbelastning. Krisledningsstaben är medvetna om att omfördelning av personal skulle kunna leda till oro och stress och har därför kopplat in Företagshälsovården och fackliga organisationer.

Ikon som representerar Corona-viruset
Information, ikon

Information om krisledningsstaben

Den centrala krisledningsstaben har nu varit aktiverad i tre veckor och arbetar för att minska spridningen och konsekvenserna av coronaviruset, både i de egna verksamheterna och för kommuninvånarna.

Staben sammanträder två gånger dagligen och informerar kontinuerligt Krisledningsnämnden om arbetet som görs.

I staben ingår medarbetare med följande funktioner:

  • Beslutsfattare
  • Stabschef
  • HR/Personal
  • Sekretariat
  • Juridik/Ekonomi
  • Kommunikation
  • Utredning/Lägesbilder
  • Säkerhet
  • Samordning
  • Extern expertis
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2020-04-03] Veckan som gick: första fallen av bekräftad smitta och behov av personal som kan stärka upp

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol