Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Veckan som gick: frivilliga medBoråsare sökes och åtgärder för att stötta näringslivet

Artikeln publicerades:

Denna nyhet kan innehålla inaktuell information

Det kan bero på att nyheten är publicerad för länge sedan eller att ny information har ersatt denna.

Vecka 16: Under den gångna veckan har Borås Stads främsta fokus varit att hantera fler fall av smittade brukare och patienter. I veckan har också fler åtgärder för att stötta invånare såväl som näringsliv presenterats.

Liksom tidigare veckor är personalförsörjningen och situationen i verksamheterna under kontroll. På några av våra enheter inom vissa förvaltningar är det mer ansträngt, men här har åtgärder vidtagits vilket gör att situationen ändå är hanterbar i dagsläget.

Sedan cirka två veckor tillbaka finns det bekräftade fall av smittade brukare och patienter på Vård- och äldreförvaltningen. Under den gångna veckan har fler förvaltningar informerat om bekräftad smitta.

Frivilliga medBoråsare sökes

Det finns många i vår närhet som är över 70 år eller tillhör någon av riskgrupperna som saknar någon som kan hjälpa dem med vardagliga ärenden och bestyr. I veckan gick vi därför ut och sökte personer – medBoråsare – som kan göra en frivillig insats, så som att handla några extra varor, uträtta apoteksärenden, gå hundpromenader eller ringa en person som känner sig ensam.

Hemleverans för äldre boråsare som behöver det

En annan stödsatsning i kristid riktar Borås Stad mot de invånare som är 70 år och äldre och som behöver hjälp med inköpen av mat och andra dagligvaror. Med hjälp av ett femtiotal bilar från färdtjänstverksamheten kan 400-500 leveranser per dag köras hem till de invånare som är i behov av denna hjälp.

Åtgärder för att stötta näringslivet

I samarbete med Företagarna Borås och Mark utvidgar Borås Stad stödet till näringslivet i Borås med en erfaren expertgrupp. Det servicecenter där lokala och regionala näringsidkare kan få råd, stöd och svar på frågor byggs ut till en Företagsakut, med bredare professionell hjälp.

Vidare kommer Borås Stad inte att ta ut årlig avgift för kontroll av livsmedelsverksamheter under 2020. Detsamma gäller tillsynsavgift för serveringstillstånd. Ingen taxa kommer heller att tas ut för upplåtelse av gatu- och torgplatser, alltså för uteservering och torghandel, av företag i Borås under 2020.

Analys av tänkbara risker

Krisledningen arbetar kontinuerligt med att identifiera och analysera risker. På grund av den allmänna smittspridningen i samhället finns en risk för fler smittade brukare och patienter. Den oro som förekommer bland personal som arbetar med smittade brukare riskerar att öka, ju fler brukare som blir smittade. Som en följd av både smittspridning och oro riskerar sjukfrånvaron bland personalen att öka.

Krisledningen arbetar med åtgärder för att möta upp denna risk. Arbetet med att stötta chefer och personal inom de ansträngda enheterna fortsätter och det görs en planering för att öka grundbemanningen. Även där situationen inte är ansträngd finns färdiga beredskapsplaner för att kunna hantera en eventuell ökad frånvaro.

Vikten av uthållighet och att följa rekommendationer

För att minska smittspridningen betonar krisledningsstaben vikten av uthållighet vad gäller de råd och riktlinjer som Borås Stad ger och Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Vy över stadshuskvarteren.
Information, ikon

Information om krisledningsstaben

Den centrala krisledningsstaben har nu varit aktiverad i över en månad och arbetar för att minska spridningen och konsekvenserna av coronaviruset, både i de egna verksamheterna och för kommuninvånarna.

Staben sammanträder två gånger dagligen och informerar kontinuerligt Krisledningsnämnden om arbetet som görs.

I staben ingår medarbetare med följande funktioner:

  • Beslutsfattare
  • Stabschef
  • HR/Personal
  • Sekretariat
  • Juridik/Ekonomi
  • Kommunikation
  • Utredning/Lägesbilder
  • Säkerhet
  • Samordning
  • Extern expertis
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2020-04-17] Veckan som gick: frivilliga medBoråsare sökes och åtgärder för att stötta näringslivet

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol