Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Vi har planer för centrum!

Artikeln publicerades:

Denna nyhet kan innehålla inaktuell information

Det kan bero på att nyheten är publicerad för länge sedan eller att ny information har ersatt denna.

Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar med att ta fram en detaljplan för centrum. Detaljplanens syfte är att göra det möjligt att bygga ett parkeringshus i sex våningar inom kvarteret Vulkanus.

Huset ska ha en hög arkitektonisk kvalitet. Planområdet ligger i korsningen mellan Lidaholmsgatan och Österlånggatan.

Detaljplanen har varit på samråd som en del av detaljplanen för kvarteret Vitsippan. Detta blir en andra omtagning av planen på granskningen, eftersom en sakägare överklagade den och Mark- och miljödomstolen beslutade att detaljplanen skulle upphävas.

Mer information och planhandlingar finns på vår webb och i Stadshuset på våning 6.

Granskningstiden pågår 26 februari–26 mars 2018. Om du har synpunkter på detaljplanen, ska du skicka in dem skriftligt (gärna digitalt) senast den 26 mars.

Kartbild över området

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2018-02-26] Vi har planer för centrum!

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol