Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Vinnare utsedd i markanvisningstävling för byggnation av flerbostadshus

Artikeln publicerades:

Denna nyhet kan innehålla inaktuell information

Det kan bero på att nyheten är publicerad för länge sedan eller att ny information har ersatt denna.

I Parkstaden på fastigheten Eken 15 ska det byggas två flerbostadshus. Det står nu klart att Borås Stad utser Kynningsrud Bostäder AB till vinnare i markanvisningstävlingen.

Skiss av vinnarbidraget i markanvisningstävlingen. 

Illustration från Kynningsrud Bostäder AB.

De nya husen kommer att ligga utmed Katrinebergsgatan på tomten där det tidigare funnits en handelsträdgård. På tomten kommer Kynningsrud Bostäder AB uppföra två flerbostadshus med totalt 14 lägenheter.

Det har kommit in 13 förslag från byggherrar i den markanvisningstävling som Borås Stad annonserat under vintern. De inkomna förslagen har utvärderats av en jury med representanter från Stadsledningskansliet och Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Kommunen väljer nu att gå vidare med förslaget från Kynningsrud Bostäder AB.

- Bidraget utgår från områdets plats och karaktär där skalan stämmer väl in i området, säger bygglovarkitekt Jeanette Pettersson-Ek, som deltagit i juryarbetet.

- Det samtalar med omgivningen men markerar samtidigt sin plats i vår tid, säger stadsantikvarie Fredrik Hjelm, även han med i juryn.

De fyra kommunalråden Kerstin Hermansson (C), Tom Andersson (MP), Annette Carlson (M) och Andreas Exner (SD) stämmer in med juryns motiveringar till vinnarens förslag.

Förhoppning om byggstart innan årsskiftet

För området finns en gällande detaljplan vilket medför att byggstart kan ske så snart markanvisningsavtal gällande marken är signerat och bygglov beviljat.

- Förhoppningsvis kommer byggstart ske innan årsskiftet, säger mark- och exploateringsingenjör Anders Graad.

Karta över området.

Karta över området.

Information, ikon

Vad är en markanvisningstävling?

  • En markanvisningstävling är en tävling om att få bygga bostäder på kommunens mark. Det innebär att kommunen bjuder in olika intressenter att tävla om marken och där det bästa projektet vinner.
  • Efter avslutad tävling upprättas ett markanvisningsavtal med vinnande byggherre. Det vinnande byggbolaget har då fått ensamrätt om att utveckla byggprojektet inom en viss tidsperiod.
  • Mer om markanvisningstävling och Eken 15.
Skiss på de båda flerbostadshusen. 

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2021-03-26] Vinnare utsedd i markanvisningstävling för byggnation av flerbostadshus

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol