Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Vi planerar ett nytt bostadshus i Centrum

Artikeln publicerades:

Denna nyhet kan innehålla inaktuell information

Det kan bero på att nyheten är publicerad för länge sedan eller att ny information har ersatt denna.

Vi vill ha fler som knallar runt på Knalletorget! Det vill vi göra genom nya lokalytor, bättre flöde för gång- och cykeltrafik och bostadshus med närhet till allt.

På den obyggda ytan öster om Knalletorget föreslår vi ett högre bostadshus på 19-24 våningar alternativt fem våningar eller lägre. Knalletorgets södra del ska lyftas upp för att ansluta bättre till Stadsbron, vilket kan ge ett bättre flöde för gång- och cykeltrafik mot Lilla Brogatan.

– Med tanke på byggnadens placering, områdets historia och bostadshusets höjd är gestaltningen av högsta vikt, säger planarkitekt Jonatan Westlin.

Planområdet ligger på den sydvästra delen av kvarteret Morfeus som idag fungerar som parkering. Även Knalletorget som ligger väster om kvarteret Morfeus ingår i planområdet.

Granskningstid

Innan vi kan anta ett beslut om en detaljplan måste planförslaget granskas. Det innebär att det nu finns möjlighet att lämna synpunkter skriftligt. Granskningstiden pågår mellan 31 mars till och med 30 april.

Illustration av huset Morfeus

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2021-03-31] Vi planerar ett nytt bostadshus i Centrum

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol