Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Webbinköp blir vardag i hemtjänsten

Artikeln publicerades:

Webbinköp av mat kommer att bli vardag i hemtjänsten. Vård- och äldreförvaltningen håller på med en upphandling kring detta. Målen är bland annat större delaktighet och bättre koll på ekonomin för den enskilde och bättre arbetsmiljö för personalen.

Omkring 800 personer i Borås Stad är har hemtjänstinsatsen inköp. Inköpen genomförs till största delen genom att hemtjänstpersonal åker till en butik och handlar åt en eller flera personer på samma gång. I vissa hemtjänstgrupper utförs webbinköp, det vill säga att maten beställs av personal i en onlinebutik och varorna levereras hem till den enskilde av butiken. Detta gäller för omkring 100 personer.

Ökad delaktighet och valfrihet med hjälp av webbinköp

Snart kommer merparten av alla inköp att göras som webbinköp. Vård- och äldreförvaltningen håller på att genomföra en upphandling av webbinköp. Målet är bland annat att personalen inte ska hantera den enskildes betalkort eller liknande, utan att upphandla en leverantör som kan fakturera kostnaderna istället. Målet är också att den enskilde i möjligaste mån själv ska vara med och lägga in beställningarna av mat med mera, vilket ger ökad delaktighet och valfrihet över vad som köps in samt bättre kontroll över den egna ekonomin.

Bättre arbetsmiljö för personalen

För hemtjänstpersonalen innebär webbinköp en förbättrad arbetsmiljö, när de slipper hantera tunga matkassar, eftersom de beställda varorna levereras hem till dem som har beställt. De personer som behöver hjälp att packa upp sina varor, får denna hjälp även i fortsättningen. När upphandlingen är klar kommer Borås Stad att genomföra ett pilotprojekt med webbinköp och under hösten 2018 är planen att webbinköp ska införas på bred front. De privata hemtjänstföretagen bestämmer själva hur de vill utföra insatsen inköp, därför är det inte säkert att deras kunder kommer att ha webbinköp.

Kvinna onlineshoppar på sin iPad.

d

Mer om hemtjänst och matinköp

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2018-06-04] Webbinköp blir vardag i hemtjänsten

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol