Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Promenad och sociala aktiviteter

Om du känner dig ensam och vill komma ut på sociala aktiviteter finns det många mötesplatser för seniorer runt om i Borås Stad dit du är välkommen.

Mötesplatser för seniorer

På Träffpunkt Simonsland finns en riktad insats för äldre, syftet är att bryta ofrivillig isolering och ensamhet.

Träffpunkt Simonsland

Seniorhälsokonsulenterna i Borås Stad kan komma på ett förebyggande hembesök och tipsa dig om vad kommunen, privata aktörer, föreningar och organisationer kan göra för dig som senior och vad du kan göra själv för att underlätta i din vardag.

Förebyggande hembesök Länk till annan webbplats.

Du som har en fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsnedsättning har även möjlighet att ansöka om Följa med-kortet. Den som har kortet får ta med en annan person som stöd vid olika aktiviteter eller arrangemang.

Följa med-kortet

Stöd med promenader eller social aktivering

Om du inte kan gå ut och gå själv eller med stöd av någon annan och/eller om du saknar ett socialt nätverk kan du få stöd med detta. Det kan även handla om att du behöver stöd att ta dig till en social aktivitet som du sedan deltar i på egen hand.

Har jag rätt till stöd med promenader eller social aktivering?

Stöd med promenader eller social aktivering är en biståndsbedömd insats. Det betyder att du behöver ansöka om stöd. Dina behov prövas individuellt och utifrån din livssituation.

Så här ansöker du

Du kan ansöka om stöd med personig omvårdnad och läsa mer om hur ansökningsprocessen går till på sidan Ansöka om stöd.

Ansöka om stöd

Vad kostar stöd med personlig omvårdnad?

Du betalar för det stöd du får, enligt Borås Stads taxa för vård och omsorg.

Borås Stads taxa för vård och omsorg

Biståndshandläggarna utreder och tar beslut

Har du frågor om insatsen eller beslut om insatser. Kontakta biståndshandläggare via vår växel på 033-35 70 00.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Promenad och sociala aktiviteter

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender