Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Hemtjänstvalet

Borås Stad har valfrihet inom hemtjänsten. Du som har biståndsbeslut som ger dig rätt till insatser i hemmet, och är 18 år eller äldre, kan välja vilken grupp som du vill ska utföra dina insatser. Du kan välja kommunens egenregi eller en av de privata utförare som kommunen har avtal med.

Syftet med hemtjänstvalet är att kunna erbjuda en god kvalitet. Alla privata utförare har godkänts av kommunen och uppfyller de krav som kommunen ställer. Kommunen kontrollerar också regelbundet att alla grupper håller en grundläggande kvalitetsnivå, och agerar om så inte är fallet. Du ska kunna vara säker på att den grupp du valt arbetar professionellt och kan leverera tjänster av god kvalitet.

Det är du som avgör vad kvalitet innebär för dig. Utöver grundläggande kvalitetsnivå som utbildning och att följa vårdrutiner kan det till exempel vara att få personal som talar ditt eget språk, utförare med speciell inriktning eller som har lång erfarenhet av arbetet.

Hur går valet till?

I den informationsmapp som du får av din biståndshandläggare när du ska välja utförare första gången presenteras alla grupper i ditt bostadsområde. Du väljer i lugn och ro vilken utförare du vill ha. Kontakta gärna de utförare du är intresserad av och ställ de frågor som är viktiga för dig. Biståndshandläggaren kan vägleda, men själva valet gör du själv eventuellt med stöd av anhöriga.

När biståndshandläggaren fått besked om ditt val beställs uppdraget av utföraren. En utförare är skyldig att åta sig ditt uppdrag om de finns i ditt bostadsområde. Ditt uppdrag ska normalt påbörjas inom två dygn.
Om du är inskriven i kommunens hälso- och sjukvård ansvarar kommunens sjuksköterska, arbetsterapeut eller fysioterapeut för dina hälso- och sjukvårdsinsatser. Möjlighet till delegering till din omvårdnadspersonal finns. Har du hjälp nattetid, trygghetslarm eller boendestöd ansvarar kommunens personal för detta, oavsett vilken grupp du väljer för övrig hjälp.

Du kanske inte kan eller vill välja. Kommunens egenregi utför då det du behöver hjälp med till dess du har bestämt dig. Vid hemgång från sjukhus finns som ersättning för korttidsvård olika rehabiliteringsteam för trygg hemgång den första tiden hemma. Därefter kan du välja utförare.

Synpunkter eller klagomål tar du i första hand upp med din utförare. Om du inte är nöjd eller vill byta utförare av andra orsaker ska du meddela biståndshandläggaren. Använd gärna blanketten nedan. Du behöver inte ange något skäl, och du kan byta så ofta du vill. Biståndshandläggaren lämnar då aktuella gruppers presentationer, så du kan göra ditt omval.

Avgifter betalar du alltid till kommunen. Privata utförare kan erbjuda dig tilläggstjänster utöver din hemtjänst. Dessa beställer du direkt av utföraren och betalar själv så som ni avtalar.

l

Självservice

Val av utförare av hemtjänst


p

Kontakt

Senast ändrad: 2019-05-14 14.15

Ändrad av:

Dela sidan: Hemtjänstvalet

g q n C

p

Kontakt