Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Information om 24 H vård och omsorg HB

24 H vård och omsorg HB kan för närvarande inte ta emot några nya brukare.

Geografiskt område

Tätort

Tjänster som utförs inom hemtjänstvalet

  • Serviceinsatser enligt biståndsbeslut
  • Omvårdnadsinsatser enligt biståndsbeslut
  • Delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser

Inriktning

Vårt mål är att kunna erbjuda våra kunder en omvårdnad av högsta kvalitet. Vi vill underlätta vardagen för dig med stöd och hjälp i ditt hem. Våra ledord är respekt för var och ens integritet och självbestämmande samt värdighet, varsamhet, vänlighet och trygghet. Vi satsar på kvalitet och att kontakten mellan brukare och vårt företag är snabb, enkel och förtroendefull.

Verksamheten genomsyras av dialog och individuell planering. Som kund hos oss har du alltid inflytande över utformningen av din hemtjänst. Du är med och planerar vilka dagar och tider som passar för dig samt vilka insatser som ska utföras och på vilket sätt. Individuella genomförandeplaner upprättas tillsammans med dig och följs upp kontinuerligt. Planen revideras en gång per år eller oftare vid förändrat behov.

Med högt uppställda kvalitetsmål strävar vi alltid mot en patientsäker hemtjänst genom att vår personal ser till människornas olika förutsättningar och behov.

Personal och kompetens

Vi har personal med stor erfarenhet inom verksamhetsområdet och vi arbetar fortlöpande med att höja kompetensen hos våra medarbetare med exempelvis internutbildningar. Vi eftersträvar så låg personalomsättning som möjligt och du får möta personal som har god kunskap och bra inskolning. Du får veta vem det är som kommer till dig.

Språkkunskap

Vi har personal som talar flera olika språk.

Tilläggstjänster med RUT-avdrag samt övriga tjänster

Inga tilläggstjänster.

Resultat i Socialstyrelsens brukarundersökning år 2020, positiva svar

Företaget är nytt och har därför inga resultat.

Kontaktuppgifter

24H Vård och omsorg HB

Klockaregårdsvägen 9
441 35 Alingsås
Telefonnummer: 0322-64 41 06
Telefontid: 08.00–17.00

Ansvarig för verksamheten

Samir Muratovic, verksamhetschef, telefon 0760-85 91 55
E-post samir.muratovic@24vo.se
www.24vo.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Borås hemtjänstval

Driftsform: Privat utförare
Antal kunder: -
Antal anställda: -

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Information om 24 H vård och omsorg HB

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol