Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Information om Hemtjänst Viskafors

Geografiskt område

Viskafors, Kinnarumma, Svaneholm, Rydboholm och Seglora

Tjänster som utförs inom hemtjänstvalet

  • Serviceinsatser enligt biståndsbeslut
  • Omvårdnadsinsatser enligt biståndsbeslut
  • Delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser

Inriktning

Hemtjänsten i Borås Stad arbetar utifrån äldreomsorgens värdegrund och hemtjänst Viskafors arbetar för att dina behov alltid ska tillgodoses på bästa sätt. För oss är det viktigt att du känner dig trygg med hemtjänsten och att du har inflytande och är delaktig i planeringen av dina insatser. Vi gör alltid ett hembesök hos dig där vi tillsammans går igenom det du behöver ha hjälp med och planerar in vilka dagar och tider vi kommer att besöka dig.

För att vara säkra på att du får den hjälp du är beviljad och att den utförs så som du önskar skriver vi ned detta i en genomförandeplan. Din kontaktperson följer därefter regelbundet upp genomförandeplanen tillsammans med dig. Vi har ett nära samarbete med hälso- sjukvårdspersonal från kommunen, sjukhus och vårdcentraler utifrån ditt behov.

Personal och kompetens

En hög andel av våra medarbetare är utbildade undersköterskor. Vi strävar efter jämställdhet, jämlikhet och mångfald i vår verksamhet. I hemtjänst Viskafors arbetar både män och kvinnor med olika bakgrund, vilket berikar och ökar vår kompetens.

Du kommer inte att ha möjlighet att välja vilken personal som arbetar hos dig men vi strävar efter att så få som möjligt utför insatserna hemma hos dig. I vår arbetsgrupp talas det, förutom svenska, flera olika språk. Vill du ha mer information om vilka språk, kontakta ansvarig för verksamheten.

Tilläggstjänster med RUT-avdrag samt övriga tjänster

Kommunens hemtjänstgrupper kan inte erbjuda tilläggstjänster.

Resultat i Socialstyrelsens brukarundersökning år 2020, positiva svar

  • Känner sig trygg med hemtjänst 81 %
  • Personalen tar hänsyn till åsikter och önskemål 73 %
  • Får bra bemötande från hemtjänstpersonalen 92 %

Kontaktuppgifter

Hemtjänst Viskafors

Fagerhultsvägen 1B
515 35 Viskafors
Telefonnummer till samordnare: 033-35 89 40

Ansvarig för verksamheten

Patricia Tusenstierna, telefon 033-35 78 86
E-post patricia.tusenstierna@boras.se

Borås hemtjänstval

Driftsform: Kommunens egenregi
Antal kunder: Ca 120
Antal anställda: Ca 40

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Information om Hemtjänst Viskafors

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol