Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Nationella restriktioner och skärpta allmänna råd för att hejda smittspridningen av covid-19

Vad skriver personalen om mig?

I Socialtjänstlagen står det att personalen ska dokumentera saker om dig som är viktiga så att de insatser du har rätt till utförs på rätt sätt. En socialt omsorgsansvarig personal skriver tillsammans med dig en genomförandeplan som ska  uppdateras regelbundet

Varför skriver personalen om mig?

För att:

  • verksamheten ska kunna följa upp att du får den hjälp och det stöd som du har rätt till
  • personalen ska kunna planera arbetet hos dig på ett bra sätt
  • säkerställa att hjälpen och stödet, det vill säga insatserna, är av god kvalitet

Vad skriver personalen om mig?

  • Personalen ska skriva om det som är viktigt för att kunna ge bra hjälp och stöd. De ska inte skriva om allt
  • Vad som skrivs är olika beroende på vilken person och vilken hjälp och stöd det gäller
  • Det som skrivs ska vara sakligt och lätt att förstå

Vad är en genomförandeplan?

En genomförandeplan är en plan som beskriver hur en beslutad insats praktiskt ska genomföras och vilken målsättning det finns för hjälpen och stödet.

Genomförandeplanen utformas tillsammans med dig eller med någon som du vill ska företräda dig.

Vem får läsa vad som skrivs om mig?

Sekretess gäller för det som skrivs om dig. Det är bara den personal som behöver veta för att kunna utföra sitt arbete som får läsa det som är skrivet om dig.

Dokumentationen ska förvaras på ett säkert sätt.

Får jag läsa vad som skrivs om mig?

Du har rätt att läsa det som rör dig. Om du vill ta del av vad personalen skrivit ska du vända dig till den som är ansvarig för uppgifterna om dig, antingen biståndshandläggaren eller enhetschefen.

Får min anhöriga läsa vad som skrivs om mig?

Din anhörige, eller annan närstående, får ta del av det som skrivits om dig men du måste först ge ditt godkännande till detta.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Vad skriver personalen om mig?

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol