Meny

Meny

Suomi

Korttidsplats, växelvård och hemteam

Du som har en funktionsnedsättning eller är äldre kanske behöver stöd en kortare tid. Alternativt så har du en anhörig som behöver avlastning. Då kan du få hjäp genom att vistas tillfälligt på en korttidsplats eller växelvård.

På en korttidsplats vistas du under en begränsad tid. En korttidsenhet har personal dygnet runt. Tiden du vistas på en korttidsplats anpassas efter dina behov.

Broschyr om korttidsplatsPDF

Korttidsplats

Korttidsplats kan vara ett alternativ:

  • Efter sjukhusvistelse: Om du har svårt att klara dig själv hemma eller behöver rehabilitering.
  • Som stöd för att kunna bo kvar hemma: När du klarar att bo hemma med stöd men i perioder behöver rehabilitering.
  • Avlastning för anhörig: När du som vårdar en närstående i hemmet i perioder behöver avlastning, för att kunna åka bort eller för att få lite vila.
  • Under en demensutredning: För att rätt diagnos ska kunna ställas.
  • Under kartläggning av behov.

Växelvård

Växelvård innebär att man växlar mellan att bo hemma och vistas på en korttidsplats.

Hemteam

Hemteam kan beviljas under en kort tid för den som behöver extra stöd i hemmet efter en sjukhus- eller korttidsvistelse. Du kan inte ansöka om hemteam utan i samband med en vårdplanering erbjuds vissa personer stöd av hemteamet.

Vad kostar det?

Du betalar för den hjälp du får enligt Borås Stads taxa.

Har jag rätt till korttidsplats eller växelvård?

Korttidsplats och växelvård är biståndsbedömda insatser. Det betyder att du behöver ansöka om korttidsplats eller växelvård. Dina behov prövas individuellt och utifrån din livssituation.

Hur ansöker jag?

Du kan ansöka om korttidsplats eller växelvård och läsa mer om hur ansökningsprocessen går till på sidan Ansöka om stöd.

Om du är 18 år eller äldre ansöker du här.
Om du är under 18 år ansöker du här.

Borås Stads korttidsenheter

Borås Stad har tre korttidsenheter.

p

Kontakt

Senast ändrad: 2019-05-14 10.22

Ändrad av:

Dela sidan: Korttidsplats, växelvård och hemteam

g q n C

p

Kontakt