Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Ansök om hemtjänst

Hemtjänsten ger stöd och hjälp i vardagen när din egen förmåga sviktar. Oavsett ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning ska du kunna bo kvar hemma och få hjälp med de insatser som beviljats. Hemtjänsten ska skapa förutsättningar för dig att kunna göra så mycket som möjligt själv i din vardag men om du behöver kan du få hjälp både dag och natt.

Vad kan jag få hjälp med?

Du får hjälp med det som du har behov av för att uppnå en skälig levnadsnivå enligt socialtjänstlagen. Det kan handla om att du har svårt att tvätta och klä på dig, laga dina måltider, handla mat eller städa din bostad. Då kan du få hjälp med detta.

Har jag rätt till hemtjänst?

Hemtjänst är en biståndsbedömd insats. Det betyder att du behöver ansöka om stöd. Dina behov prövas individuellt och utifrån din livssituation.

Så här ansöker du

Du kan ansöka om hemtjänst och läsa mer om hur ansökningsprocessen går till på sidan Ansöka om stöd.
Om du är 18 år eller äldre ansöker du här.
Om du är under 18 år ansöker du här.

Vad kostar hemtjänst?

Du betalar för den hjälp du får av hemtjänsten, enligt Borås Stads taxa för vård och omsorg.

Borås Stads taxa för vård och omsorg.

Välj utförare

När du har blivit beviljad hemtjänst har du möjlighet att välja vilken utförare du vill ha. Det kan vara kommunens hemtjänstgrupp eller ett privat hemtjänstföretag som kommunen har avtal med.

Välj vilken utförare du vill ha.

Hur fort får jag hjälp?

När du valt vilken utförare du vill ha kontaktar utföraren dig för att påbörja insatserna.

Planera hjälpen

Det första din utförare gör när ni lärt känna varandra är att tillsammans med dig skriva en genomförandeplan över hur du vill ha dina insatser utförda. Planen ska följas av all personal. Får du inte dina insatser som planerats, eller om du någon gång avböjer, är personalen skyldiga att dokumentera det. Genomförandeplanen ska skrivas om när den inte längre är aktuell.

Nyckelfritt lås

När du har hemtjänst eller trygghetslarm öppnar personalen din dörr med en kod i sin mobiltelefon.

Så här fungerar ett nyckelfritt lås på din dörr.

Vad skriver personalen om mig?

När du har hemtjänst ska personalen dokumentera vissa saker om dig så att de insatser du har rätt till utförs på rätt sätt.

Läs mer om vad personalen skriver om dig.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Ansök om hemtjänst

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender