Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Korttidsvistelse och växelvård

Du som har en funktionsnedsättning eller är äldre kanske behöver stöd en kortare tid. På en korttidsenhet vistas du under en begränsad tid, tiden anpassas efter dina behov. En korttidsenhet har personal dygnet runt.

Korttidsvistelse kan vara exempelvis ett alternativ:

  • Efter utskrivning från sjukhus.
  • Som avlösning för anhörig.
  • Vid omfattande behov av vård och omsorg som inte kan tillgodoses i det egna hemmet.
  • Vid utredning om framtida behov.

Växelvård

Växelvård innebär att man växlar mellan att bo hemma och vistas på en korttidsenhet.

Har jag rätt till korttidsvistelse eller växelvård?

Korttidsvistelse och växelvård är biståndsbedömda insatser. Det betyder att du behöver ansöka om korttidsvistelse eller växelvård. Dina behov prövas individuellt och utifrån din livssituation.

Hur ansöker jag?

Du kan ansöka om korttidsvistelse eller växelvård och läsa mer om hur ansökningsprocessen går till på sidan Ansöka om stöd.

Vad kostar korttidsvistelse och växelvård?

Du betalar för vistelse på korttidsenhet eller växelvård, enligt Borås Stads taxa för vård och omsorg.

Borås Stads taxa för vård och omsorg

Vad skriver personalen om mig?

När du vistas på en korttidsenhet ska personalen dokumentera vissa saker om dig så att de insatser du har rätt till utförs på rätt sätt.

Vad personalen skriver om dig

Borås Stads korttidsenheter

Borås Stad har tre korttidsenheter

Biståndshandläggarna utreder och tar beslut

Har du frågor om insatsen eller beslut om insatser. Kontakta biståndshandläggare via vår växel på 033-35 70 00.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Korttidsvistelse och växelvård

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender