Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Begravningsombud

Begravningsombud utses av länsstyrelsen. Ombudens uppgift är att granska hur församlingen vid en begravning tar tillvara de personers intressen som inte tillhör Svenska kyrkan. Det kan handla om frågor som till exempel ekonomi eller begravningsseder.

Länsstyrelsen har förordnat Maria Hyllstam att vara begravningsombud inom Borås Stad från 1 januari 2019 till och med 31 december 2022. Verksamhetsområdet omfattar samtliga församlingar inom Borås kommun.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Begravningsombud

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol