Meny

Meny

Ansökan om riksfärdtjänst

Här kan du ansöka om riksfärdstjänst:xxxxxxxx-xxxx
User information
Ansökan avser *

Behov av ledsagare *Medresenär som följer med *


Färdmedel, jag kan åka med: *
Multiple selection


Hjälpmedel som måste tas med på resan: *
Multiple selection

Jag samtycker att riksfärdtjänsthandläggare får kontakta hälso- och sjukvård samt kommun om ytterligare information behövs för utredning. *


Jag försäkrar att lämnade uppgifter är riktiga *


Senast ändrad: 2018-07-09 13.49

Ändrad av:

Dela sidan: Ansökan om riksfärdtjänst

g q n C