Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Regler för riksfärdtjänst

Följande regler är fastställda av Kommunfullmäktige 23 februari 2023.

§ 1 Rätt till riksfärdtjänst

Riksfärdtjänst får anlitas av den som efter ansökan har fått tillstånd till detta.

Tillstånd till riksfärdtjänst ska meddelas den som är folkbokförd i Borås Stad och som på grund av ett stort funktionshinder måste resa på ett särskilt kostsamt sätt. Funktionshindret ska vara bestående i minst 6 månader.

§ 2 Prövning av rätt till riksfärdtjänst

Ansökan om tillstånd till färdtjänst samt återkallelse eller förändring av sådant tillstånd prövas av Tekniska nämnden utifrån lagen (1997:735) om riksfärdtjänst, förordningen (1993:1148) om egenavgifter vid resor med riksfärdtjänst och kommunens egna regler och tillämpningsföreskrifter.

§ 3 Riksfärdtjänstens omfattning

Tillstånd kan beviljas för resa med allmänna kommunikationer tillsammans med ledsagare eller ett för ändamålet särskilt anpassat fordon, till exempel taxi eller specialfordon.

Av tillståndet ska omfattning och färdsätt framgå. Krävs ledsagare för resans genomförande, ska tillståndet omfatta även ledsagare.

§ 4 Riksfärdtjänstens utförande

När resenär erhåller beslut om tillstånd till riksfärdtjänst meddelar Tekniska nämnden vilken beställningsrutin som gäller.

§ 5 Avgifter för riksfärdtjänstresor

Föreskrifter om avgifter för riksfärdtjänstresor meddelas av regeringen.

§ 6 Tillämpningsföreskrifter för riksfärdtjänst

Tekniska nämnden ska utfärda erforderliga tillämpningsföreskrifter i anslutning till dessa grunder.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Regler för riksfärdtjänst

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender