Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Särskilda rekommendationer i Västra Götaland

Utlåtande färdtjänst/riksfärdtjänst

Handläggare kan, vid behov av hjälp med bedömning av funktionsnedsättning, begära expertutlåtande av exempelvis läkare, arbetsterapeut, sjukgymnast eller annan med specialistkompetens.
Färdtjänst
Färdtjänst kan bli aktuellt för den som på grund av funktionsnedsättning, som beräknas bestå i minst 3 månader, har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att använda allmänna kommunikationer. Avsaknad av allmänna kommunikationer kan aldrig ge rätt till färdtjänst.
Riksfärdtjänst
Riksfärdtjänsten vänder sig till personer som till följd av stor och varaktig funktionsnedsättning inte kan resa till normala kostnader. Detta motsvarar kostnad för biljett med allmänna kommunikationer. I första hand beviljas riksfärdtjänst med en ledsagare på tåg, buss eller flyg om personen klarar detta.
Utlåtande


Intyget är baserat på * (obligatorisk)
Intyget är baserat på


Eventuella hjälpmedel
Eventuella hjälpmedel


Funktionsnedsättningens varaktighet * (obligatorisk)
Funktionsnedsättningens varaktighet

Intyget har utfärdats av:

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Utlåtande färdtjänst/riksfärdtjänst

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol