Meny

Meny

Utlåtande färdtjänst/riksfärdtjänst

Handläggare kan, vid behov av hjälp med bedömning av funktionsnedsättning, begära expertutlåtande av exempelvis läkare, arbetsterapeut, sjukgymnast eller annan med specialistkompetens.
Gällande Färdtjänst
Färdtjänst kan bli aktuellt för den som på grund av funktionshinder, som beräknas bestå i minst 3 månader, har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att nyttja allmänna kommunikationer. Avsaknad av allmänna kommunikationer kan aldrig ge rätt till färdtjänst.
Gällande Riksfärdtjänst
Riksfärdtjänsten vänder sig till personer som till följd av stor och varaktig funktionsnedsättning inte kan resa till normala kostnader. Detta motsvarar kostnad för biljett med allmänna kommunikationer. I första hand beviljas riksfärdtjänst med en ledsagare på tåg, buss eller flyg om personen klarar detta.
Utlåtande


Intyget är baserat på * (obligatorisk)
Intyget är baserat på


Eventuella hjälpmedel
Eventuella hjälpmedelFunktionsnedsättningens varaktighet * (obligatorisk)
Funktionsnedsättningens varaktighet

Intyget har utfärdats av:
p

Kontakt

Senast ändrad: 2019-01-07 08.23

Ändrad av:

Dela sidan: Utlåtande färdtjänst/riksfärdtjänst

g q n C

p

Kontakt