Meny

Meny

Andra boenden

Vård- och omsorgsboende

Vårdhemsboende innebär att du får vård och/eller behandling under en period för att kunna leva ett så fullvärdigt och självständigt liv som möjligt när du kommer hem igen.

Korttidsplats och växelvård

Du som har en funktionsnedsättning kanske behöver stöd en kortare tid. Alternativt har du en anhörig som behöver avlastning. Då kan du få hjälp genom att vistas tillfälligt på en korttidsenhet eller växelvård. En korttidsenhet har personal dygnet runt.

Korttidsvistelse

Korttidsvistelse innebär att du som har funktionsnedsättning tillfälligt bor utanför ditt eget hem under en kortare eller längre period. Syftet kan vara att du själv behöver byta miljö och träffa andra, men också att ge anhöriga avkoppling och avlastning.

Senast ändrad: 2017-11-01 15.25

Ändrad av:

Dela sidan: Andra boenden

g q n C