Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Andra boenden

Vård- och omsorgsboende

Vård- och omsorgsboende är ett biståndsbedömt boende för äldre och personer med funktionsnedsättning. Vård- och omsorgsboende kan bli aktuellt om behovet av personlig omsorg inte kan tillgodoses med hemtjänst, hemsjukvård och andra insatser i den vanliga bostaden.

Korttidsplats och växelvård

Du som har en funktionsnedsättning kanske behöver stöd en kortare tid. Alternativt har du en anhörig som behöver avlastning. Då kan du få hjälp genom att vistas tillfälligt på en korttidsenhet eller växelvård. En korttidsenhet har personal dygnet runt.

Korttidsvistelse

Korttidsvistelse innebär att du som har funktionsnedsättning tillfälligt bor utanför ditt eget hem under en kortare eller längre period. Syftet kan vara att du själv behöver byta miljö och träffa andra, men också att ge anhöriga avkoppling och avlastning.

Senast ändrad: 2020-06-03 13.14

Ändrad av:

Dela sidan: Andra boenden

g q n C