Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Coronaviruset och covid-19

Borås Stads samlade information samt frågor och svar om coronaviruset och covid-19.

Suomi

Hjälp till synskadade och hörselskadade

Du som har en synskada eller hörselskada kan få hjälp av en syn- och hörselinstruktör. Instruktörens insatser är gratis och ges som punktinsatser, i första hand till vuxna som bor i kommunen. 

Den här hjälpen kan du få

Syn- och hörselinstruktörens uppgift är att ge dig hjälp till självhjälp. Du får träning i att på egen hand klara av vardagens sysslor i hemmet och hur du kan förflytta dig inomhus och utomhus. Du får också träning i att använda olika tekniska hjälpmedel. Syn- och hörselinstruktören informerar också om samhällsservice som kan underlätta för dig och var du kan söka den.

Du får ofta tjänsterna hemma eller i närmiljön. Syn- och hörselinstruktören samarbetar med Synverksamheten, Hörselverksamheten och Dövblindteamet för att kunna ge dig stöd på bästa sätt. Verksamheten syftar till att stödja din förmåga att klara eget boende och i övrigt kunna leva ett så normalt liv som möjligt. Den långsiktiga målsättningen är att du ska kunna ha ett självständigt liv, så att speciella insatser blir överflödiga.

Länk till folder

Klicka på bilden för att läsa foldern

Så här kontaktar du kommunens syn- och hörselinstruktör

Ring syn- och hörselinstruktör Lize Hällzon på telefon 033-35 82 09 eller mejla
till lize.hallzon@boras.se

Besöksadress: Träffpunkt Simonsland, Viskastrandsgatan 5, Borås.

Läs mer om vad syninstruktören kan hjälpa till med i foldernPDF

Senast ändrad: 2020-04-09 09.27

Ändrad av:

Dela sidan: Hjälp till synskadade och hörselskadade

g q n C