Meny

Meny

För dig som är god man eller förvaltare

Att tänka på när du ska lämna årsräkning:

Årsräkningen för föregående år ska vara Överförmyndarenheten till hand före den 1 mars. En eventuell begäran om anstånd med att lämna in inom föreskrivna tiden ska även den vara Överförmyndarenheten till handa för den 1 mars.

l

Självservice

Årsräkning (god man /förvaltare)


Redogörelse (god man/förvaltare)


Dagboksblad


Kontantkassa hos ställföreträdaren


Läs mer i försättsbladet till redovisningsblanketten, Årsräkning/sluträkning, "Viktigt inför årsräkningen/sluträkningen/årsuppgiften" samt Överförmyndarnämndens folder "Regler för uppdrag som god man/förvaltare".

p

Kontakt

Senast ändrad: 2018-01-03 09.48

Ändrad av:

Dela sidan: För dig som är god man eller förvaltare

g q n C

p

Kontakt