Meny

Meny

Så ansöker du om god man eller förvaltare

Du kan själv ansöka om god man eller förvaltare, eller så kan det göras av en nära anhörig eller överförmyndaren. Som nära anhöriga räknas räknas make, sambo, registrerad partner, barn, föräldrar och syskon.

Du eller någon anhörig ska skicka in ansökan till tingsrätten. Andra närstående kan underrätta sjukvården, socialtjänsten eller överförmyndaren om du behöver hjälp. En anmälan därefter kan göras av behörig personal och ska skickas till Överförmyndarenheten.

När du ansöker om stöd hanterar vi dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen. Det gör vi för att kunna behandla din ansökan. Du kan läsa mer om hur Borås Stad hanterar personuppgifter på boras.se/publänk till annan webbplats.

Observera att om dina hjälpbehov kan tillgodoses på ett mindre ingripande sätt, till exempel genom fullmakt, ska inte god man eller förvaltare förordnas.

Läs mer om godmanskap och förvaltarskap på sidan God man, förvaltare.

Självservice

Anmälan om behov av god man/förvaltare (från personal)

Ansökan om behov av god man/förvaltare (från anhörig)


Ansökan om behov av god man/förvaltare (egen ansökan)


p

Kontakt

Senast ändrad: 2018-07-13 07.02

Ändrad av:

Dela sidan: Så ansöker du om god man eller förvaltare

g q n C

p

Kontakt