Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Stöd och resurser i Borås Stad

Demensteamet och anhörigkonsulenterna bjuder in till en informationskväll om stöd och resurser som Borås Stad erbjuder.

Kvällens programpunkter

Överförmyndarenheten - Rickard Byström
Erbjuder hjälp i ekonomiska och rättsliga frågor

Biståndshandläggare - Magdalena Boring
Ger information om vilka stödinsatser som finns att söka

Demensteamet och Klubb Viskan
Ger stöd till yngre och äldre med demenssjukdom och deras
anhöriga

Borås Stads Äldreombud - Maria Nilseus
Vägledning i äldrefrågor

Anhörigkonsulent - Birgitta Johansson
Berättar om sitt arbete och vad de kan hjälpa till med

Tid och plats

Onsdagen den 6 november kl 18.00-20.00.

Träffpunkt Simonsland, Viskastrandsgatan 5, lokal Åsikten.

Vill du fika kan du göra det på Café Simon innan vi börjar. Café Simon säljer bland annat hembakat och smörgåsar.

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad: 2019-10-25 08.21

Ändrad av:

Dela sidan: Stöd och resurser i Borås Stad

g q n C