Meny

Meny

Hemsjukvård

Om du på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning inte kan ta dig till din vårdcentral, kan du ha rätt till hemsjukvård. Det gör det möjligt för dig att få vård hemma, både under en kortare eller längre period.

Vad är hemsjukvård?

Hemsjukvård är den hälso- och sjukvård som utförs i ditt hem. Du kan till exempel få hjälp med medicinering, omläggning eller provtagning. Hemsjukvården är tillgänglig dygnet runt, alla dagar i veckan. Den utförs av distriktssköterska, sjuksköterska eller omvårdnadspersonal på uppdrag av en sjuksköterska.

Vem kan få hemsjukvård?

I första hand får du vård vid din vårdcentral. För att ha rätt till hemsjukvård ska du ha ett varaktigt behov av fysisk och eller psykisk karaktär som motiverar att vården ges i hemmet. Det gäller oavsett din ålder, diagnos eller funktionsnedsättning.

Hur blir jag inskriven i hemsjukvården?​

För att bli inskriven tar du kontakt med den vårdcentral du tillhör, som tar kontakt med hemsjukvården. Inskrivning kan också bli aktuell efter att du har varit inlagd på sjukhus och fortfarande har behov av vissa sjukvårdsinsatser. Det är hälso- och sjukvårdspersonal som bedömer om du kan få hemsjukvård.

Vad kostar hemsjukvården?

Kostnaden för hemsjukvård är samma varje månad, oavsett hur mycket eller lite hjälp du får. Du betalar enligt Borås Stads taxa.

Senast ändrad: 2019-07-10 08.27

Ändrad av:

Dela sidan: Hemsjukvård

g q n C