Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Hemsjukvård

Om du på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning inte kan ta dig till din vårdcentral, kan du ha rätt till hemsjukvård. Det gör det möjligt för dig att få vård hemma, både under en kortare eller längre period.

Vad är hemsjukvård?

Hemsjukvård är den hälso- och sjukvård som utförs i ditt hem. Ditt behov avgör vilka insatser som kommer att utföras. Det kan till exempel vara hjälp med läkemedel, omläggning av sår, provtagning, rehabilitering och hjälpmedel. Hemsjukvården är tillgänglig dygnet runt, alla dagar i veckan. Den utförs av legitimerad personal (arbetsterapeut, fysioterapeut, sjuksköterska eller omvårdnadspersonal på uppdrag av legitimerad personal).

Vem kan få hemsjukvård?

För att ha rätt till hemsjukvård ska du ha ett varaktigt behov av fysisk och eller psykisk karaktär som gör att du inte kan ta dig till din vårdcentral. Det gäller oavsett din ålder, diagnos eller funktionsnedsättning.

Hur blir jag inskriven i hemsjukvården?​

För att bli inskriven tar du kontakt med den vårdcentral du tillhör. Den tar i sin tur kontakt med Borås Stads hemsjukvård. Inskrivning kan också bli aktuell efter att du har varit inlagd på sjukhus och fortfarande har behov av vissa hälso- och sjukvårdsinsatser. Du är inskriven så länge ditt behov finns kvar. När målen är uppnådda fattas ett beslut om eventuell utskrivning.

Det är hälso- och sjukvårdspersonal som bedömer behovet av hemsjukvård.

Vad kostar hemsjukvården?

Kostnaden för hemsjukvård är samma varje månad, oavsett hur mycket eller lite hjälp du får.

Borås Stads taxa för vård och omsorg.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Hemsjukvård

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender