Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Språklunch på ditt företag

Som fadderföretag bidrar du till att nyanlända Boråsare får en bra start i sitt nya hemland samt att det bidrar till att öka ert medarbetarengagemang och kunskaper kring mångfald och inkludering. Genom att arrangera språkluncher får ditt företag en möjlighet att arbeta med social hållbarhet och CSR (Corporate Social Responsibility).

Hur fungerar det?

Språkluncher bygger på ett ömsesidigt utbyte av språk och kultur där personalen på ett företag bidrar till att nyanlända snabbare lär sig svenska och får ett större socialt kontaktnät för att enklare komma in i, och få förståelse för det svenska samhället.

Vill du veta mer om språkluncher?

För mer information kontakta fadder@boras.se 

Senast ändrad: 2020-01-09 14.23

Ändrad av:

Dela sidan: Språklunch på ditt företag

g q n C