Meny

Meny

Frågor och svar om att hyra ut till nyanlända

Vi har samlat det vanligaste frågorna kring hur det fungerar att hyra ut sin bostad till nyanlända.

Så förmedlas bostaden

Jag har en bostad att hyra ut. Hur ska jag gå tillväga?
I vårt webbformulär kan du som vill hyra ut en bostad göra en intresseanmälan och lämna uppgifter om bostaden. Det går också bra att lämna uppgifter till vår bostadskoordinator via telefon och mail. Kontaktuppgifter hittar du längst ned på sidan.

Till webbformulär och kontaktuppgifter

Bostadsförmedling

Hur förmedlas bostäderna?
Borås Stads bostadskoordinator sammanställer tillgängliga bostäder, undersöker boendets standard och förbereder ett hyresavtal. Efter det matchas lägenheten med en av de anvisningarna som kommit till kommunen. Därefter lämnas ett erbjudande till de personer eller familjer som har behov av denna typ av bostad.

Hur avgör ni vem som får bostaden?
Kommunens flyktingsamordnare efterfrågar underlag från Migrationsverkets bosättningsenhet för att hitta en passande hyrestagare, som Migrationsverket anvisat till kommunen utifrån sina bedömningskriterier. Det går inte att i förväg bestämma vem som ska ha bostaden. Kommunen och Migrationsverket hjälps sedan åt för att planera hur den nyanlända personen ska försörja sig.

Vad är kommunens ansvar?
Kommunen hjälper till att förmedla bostaden och att ta fram ett hyreskontrakt. Det finns även möjlighet till tolkhjälp och annan stöttning kring inflyttning och delvis under den första tiden. I övrigt gäller samma regler som för all typ av bostadsuthyrning.

Kan jag hyra ut till en asylsökande flykting?
Migrationsverket ansvarar för att ordna boende för människor som söker asyl. Asylsökande kan välja att istället hitta en egen bostad under asylprocessen. Många bor på detta sätt, till exempel hos släktingar eller landsmän. Kommunen förmedlar dock inga bostäder till asylsökande. Du kan istället vända dig till frivilligorganisationen Refugees Welcome.

Tusentals personer med permanent uppehållstillstånd bor kvar på Migrationsverkets asylboenden, för att de ännu inte fått en bostad i en kommun. Kan de nyanlända med permanent uppehållstillstånd flytta därifrån, ges plats till asylsökande i deras ställe.

Villkor och avtal

Vem står som hyrestagare på kontraktet?
Den nyanlända personen är hyrestagare.

Hur stöttar kommunen den som hyr ut ett boende?
Om man vill ha hjälp med att skriva ett hyresavtal kan man kontakta bostadskoordinatorn. Där kan man också få mer information om vad som gäller vid uthyrning av en bostad. Samma regler gäller som för all typ av bostadsuthyrning till privatpersoner.

Kommunen ger ingen hyresgaranti men finns med som stöd vid samtal och hjälper till att ordna så att man kan skapa automatisk dragning av hyran.

Kan jag hyra ut under en kortare period?
De nyanlända behöver ett stadigvarande boende eftersom de ska etablera sig i kommunen. En flytt beror oftast på en förändrad arbetssituation. Det är önskvärt att bostaden hyrs ut under mer än ett år. Uppsägningstid regleras i kontraktet enligt samma regler som för all typ av bostadsuthyrning till privatpersoner.

Hur går jag tillväga för att säga upp avtalet?
Samma regler gäller som för all typ av uthyrning av bostäder till privatpersoner.

Förväntas jag hyra ut till en lägre hyra än den marknadsmässiga?
Nej, hyresgästen ska behandlas som alla andra hyresgäster.

Hemförsäkring

Du behöver ta reda på och säkerställa att din hemförsäkring täcker för en uthyrning. Borås Stad ser till så att hyresgästen tecknar en egen hemförsäkring.

Regler kring uthyrning

Hyresrätt
Om du vill hyra ut hela din hyresrätt så behöver du din hyresvärds tillstånd. Du har däremot rätt att hyra ut ett rum i din bostad utan att först fråga om hyresvärdens tillåtelse.

Bostadsrätt
Kontrollera med styrelsen i din bostadsrättsförening att du kan hyra ut en del av din bostad eller hela din bostad.

Villa
Om du äger din egen fastighet bestämmer du själv om du vill hyra ut.

Skattefrågor

När du hyr ut din lägenhet eller villa ska du redovisa intäkten i din inkomstdeklaration. Intäkten redovisar du som inkomst av kapital. Skatten på inkomst av kapital är 30 procent.

Om du hyr ut din hyresrätt, bostadsrätt eller villa har du rätt till ett schablonavdrag på 40 000 kronor per år. Om du hyr ut din bostad under exempelvis ett halvår blir schablonavdraget 20 000 kronor.

Om du hyr ut en villa har du även rätt till ett avdrag på 20 procent av intäkten.

Skatteverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan du läsa mer om avdrag, skatteregler och deklaration med mera.

Nyanländas etablering

Vilken form av stöd har nyanlända?
Som nyanländ får man en regelbunden inkomst i form av en statlig etableringsersättning som bland annat är avsedd att användas till att betala hyra av bostad.

De nyanlända personerna har stöd av kommunen i en rad frågor. Det rör sig om allt från undervisning i svenska och samhällsorientering, till barnomsorg, skola, vuxenutbildning och andra insatser inom det sociala området.

Läs mer om vilka förmåner nyanlända har i Sverige.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast ändrad: 2018-05-24 15.27

Ändrad av:

Dela sidan: Frågor och svar om att hyra ut till nyanlända

g q n C