Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Borås etableringscenter

Uppdaterad 2020-04-16 12.00 För att minska risken för smittspridning av coronaviruset tar Borås Etableringscenter endast emot telefonsamtal. Ring kommunens växel 033-35 70 00 och be att få prata med din flyktingsamordnare.

Borås etableringscenter är den kommunala flyktingmottagningen och är till för dig som är nyanländ Boråsare och omfattas av statliga och kommunla etableringsinsatser.

Vad kan du få hjälp med?

På Borås etableringscenter kan du få hjälp med exempelvis:

Hur får du informationen?

Informationen ges av flyktingsamordnare på ditt modersmål eller med hjälp av tolk och är individuellt anpassade för dig.

För dig som anvisas till Borås av Migrationsverket så hjälper vi till med att ordna bostad, detta gäller inte dig som själv väljer att flytta till Borås utan anvisning eller tar hit dina anhöriga genom anknytning. Då är det du själv som helt ansvarar för ditt boende.

Sammarbetspartner

Borås etableringscenter samarbetar med olika aktörer såsom exempelvis Arbetsförmedlingen, Servicekontoret och andra berörda instanser inom kommunen för att underlätta målgruppens etablering

Mötesplatsen

Inskrivning hos alla myndigheter sker på samma ställe vid samma tidpunkt. Du möter då Borås etableringscenters flyktingsamordnare, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Migrationsverket och Skattemyndighetens personal på Servicekontoret som ligger i Försäkringskassans lokaler vid Stora torget i Borås. 

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad: 2020-04-16 12.23

Ändrad av:

Dela sidan: Borås etableringscenter

g q n C