Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Beskrivning av kursinnehåll

Vill du lära dig mer om det svenska samhället? Här kan du läsa kort om innehållet i de olika kurserna för den anpassade samhällsorienteringen (SO).

Arbetsmarknad och utbildning

 • svenska arbetsmarknaden
 • söka arbete
 • starta och driva eget företag
 • skatter och deklaration
 • utbildningsalternativ
 • socialförsäkringen och arbetslöshetsförsäkringar
 • fritid, kultur- och föreningsliv.

Hälsa, sjukvård, tandvård och åldrande

 • fysiska och psykiska hälsa
 • alkohol, narkotika och tobak.
 • sjukvård och tandvård

Om det svenska samhället

 • svenska samhället
 • jämställdhet
 • mänskliga rättigheter
 • samhällets värdegrund och värderingar
 • diskriminering och våld
 • hedersrelaterad problematik

Förälder i nytt land

 • hur kan du stärka ditt barns självkänsla och självförtroende
 • vad har du som förälder för rättigheter och skyldigheter i Sverige
 • hur kan du sätta gränser och samtidigt bygga en god relation till ditt barn

Praktiskt vardagsliv

 • att bo i Sverige, boendeformer, regler som medföljer
 • miljö, natur, ekologisk hållbarhet, återvinning
 • ekonomi, skattesystemet, sociala välfärdsystemet

Historia, geografi, befolkning, kultur och traditioner

 • Sveriges historia från istid till modern tid
 • Sverige under 1900 talet
 • Sveriges geografi, näringsliv och infrastruktur.
 • vad som är typiskt svenskt
 • vilka traditioner och högtider finns i Sverige.

Att påverka i Sverige – demokrati och politik

 • vad är demokrati
 • hur demokratin växte sig fram och utvecklades i Sverige
 • dagens demokratiska system
 • Sveriges fyra grundlagar
 • vilka politiska idéer och partier som finns
 • svenska valsystemet
 • hur demokratin ter sig mellan valen och i vardagen.

Anmäl till Anpassad samhällsorientering (SO). Öppnas i nytt fönster.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Beskrivning av kursinnehåll

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender