Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Samhällsorientering och kompetenskartläggning för ukrainare

Samhällsorientering ger dig möjlighet att lära dig hur det svenska samhället fungerar. Du får lära dig om den svenska sjukvården, arbetsmarknaden, skolan, svenskt vardagsliv och de olika myndigheterna.

Du erbjuds också en mindre kompetenskartläggning för att hitta ett arbete där din kompetens kan komma till användning. Genom att kartlägga din kompetens kan du lättare matchas mot lediga arbeten inom kommunen och det privata näringslivet.

Vad är samhällsorientering?

Samhällsorientering är en kurs om Sverige och det svenska samhället. Kursen är i form av samtal, vilket gör att du gärna får ställa frågor. Kursen är på ditt eget språk, eller på ett annat språk som du kan bra. Hela kursen är upp till 100 timmar. Kursen hålls i lokaler i centrala Borås. 

Vad kostar samhällorientering?

Det kostar inget att gå kursen.

Vad får du lära dig på samhällsorienteringen?

För ditt nya liv i Sverige är det viktigt att du känner till det nya samhället du har kommit till samt dina rättigheter och skyldigheter. På kursen får du kunskap om hur det är att leva i Sverige, om samhällets värdegrund, välfärd och vardagsliv.

Vad innehåller kursen?

 • praktiskt vardagsliv
 • föräldraskap i Sverige
 • familjen och samhället
 • utbildningssystem och föreningsliv
 • arbetsmarknad och jobbsökning
 • boende och miljö
 • hälsa, sjukvård och tandvård
 • jämlikhet, jämställdhet, hedersrelaterade utmaningar
 • skatt och social välfärd
 • demokrati och politik
 • kultur och traditioner
 • skydd mot diskriminering och våld
 • geografi och historia

Vem har rätt att få samhällsorientering?

 • du är över 18 år
 • är invånare i Borås Stad
 • uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet

Vill du anmäla dig till samhällsorientering och kompetenskartläggning

Borås Stad tar emot anmälningar för dig som är över 18 år, sätter ihop grupper och kallar till utbildning.

Anmäl dig här 

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Samhällsorientering och kompetenskartläggning för ukrainare

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender