Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Mål och uppdrag

Vårt uppdrag är att underlätta och förbättra människors vardag. Vi ska utgå från boråsarna och erbjuda likvärdig service och tjänster utifrån deras skiftande behov.

Nedan finner du mål och en del av de särskilda uppdrag som Kommunfullmäktige gett i Budget 2019. Budgeten i sin helhet kan du läsa härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

  • Kommunstyrelsen får i uppdrag att inrätta ett interreligiöst råd för att kunna erbjuda en mötesplats för dialog mellan kommunen och trossamfunden
  • Det är viktigt att skapa en meningsfull och aktiv fritid när personer inte är på sin dagliga verksamhet eller har slutat på denna. Arbetslivsnämnden får i uppdrag att utreda hur detta ska utformas för att motverka isolering och stillasittande
  • Arbetet med att bryta ofrivillig ensamhet för äldre ska utvecklas. Gärna i samverkan med civilsamhället
  • Borås Stad ska utreda förutsättningarna för att inrätta en stödverksamhet för kvinnor i prostitution.

Kommunfullmäktiges indikatorer

Utfall 2017

Utfall

2018

Mål

2019

Personer som en hemtjänsttagare möter, antal/14 dagar (medelvärde)

17

17

13

Antal lägenheter som är trygghetsbostäder

221

221

240

Andel hemtjänsttagare som uppger att hemtjänstpersonalen alltid eller oftast tar hänsyn till den äldres egna åsikter och önskemål, %.

86

83

92

Andel hemtjänsttagare som uppger att det känns tryggt att bo hemma med stöd från hemtjänsten, %.

82

81

90


Text

Senast ändrad: 2019-07-31 09.56

Ändrad av:

Dela sidan: Mål och uppdrag

g q n C