Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Mål och uppdrag

Vårt uppdrag är att underlätta och förbättra människors vardag. Vi ska utgå från boråsarna och erbjuda likvärdig service och tjänster utifrån deras skiftande behov.

Nedan finner du mål och en del av de särskilda uppdrag som Kommunfullmäktige gett i Budget 2020.

Borås Stads budget Pdf, 3.3 MB, öppnas i nytt fönster.

 • Individ- och familjeomsorgsnämnden ska under 2021 inrätta en kommunal avhopparverksamhet med syfte att underlätta för personer att lämna kriminella miljöer
 • Individ- och familjeomsorgsnämnden ska under 2021 utreda förutsättningarna för att i högre grad kunna stötta unga, vars placering inom socialtjänsten kommer att upphöra, i deras sökande efter eget
  boende
 • Vård- och äldrenämnden ska utreda möjligheten att inrätta ett husdjursvänligt vård- och omsorgsboende.
Indikationer

Kommunfullmäktiges indikatorer

Utfall 2018

Utfall

2019

Senaste

utfall 2020

Personer som en hemtjänsttagare möter, antal/14 dagar ska minska (medelvärde)

17

17

17

Andel hemtjänsttagare som uppger att hemtjänstpersonalen alltid eller oftast tar hänsyn till den äldres egna åsikter och önskemål ska öka, %.

83

84

-

Andel hemtjänsttagare som uppger att det känns tryggt att bo hemma med stöd från hemtjänsten ska öka, %.

81

81

-

Andel barn och unga som inte lever i hushåll med försörjningsstöd ska öka

99

99

98


Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Mål och uppdrag

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

 • Anna Dunér från Göteborgs universitet och Angela Bångsbo från Högskolan i Borås är forskare i projektet med samtalsmattor i äldreomsorgen.

  Samtalsmattor testas i fullskalig studie

  Publicerad

  Vid demenssjukdom kan det vara svårt att fatta egna beslut. Äldreomsorgen i Borås, Marks och Tranemo kommuner deltar i ett forskningsprojekt som drivs av Högsko...
 • Ikoner i form av coronavirus på en rosafärgad bakgrund.

  Förnya ditt skydd mot covid-19

  Publicerad

  Du som är 65 år och äldre, eller minst 18 år och tillhör en riskgrupp, rekommenderas nu att ta en påfyllnadsdos mot covid-19. Även du som är 18 till 64 år och v...
 • Surfplatta

  Stort intresse för att låna surfplattor – anmälan stängd

  Publicerad

  Det var ett stort intresse när anmälan för seniorer att låna en surfplatta idag öppnade. Det fanns ett begränsat antal och nu är alla surfplattor utlånande.
Ikon: Kalender

Kalender