Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Mål och uppdrag

Vårt uppdrag är att underlätta och förbättra människors vardag. Vi ska utgå från boråsarna och erbjuda likvärdig service och tjänster utifrån deras skiftande behov.

Nedan finner du mål och en del av de särskilda uppdrag som Kommunfullmäktige gett i Budget 2020.

Borås Stads budget Pdf, 3.3 MB, öppnas i nytt fönster.

  • Individ- och familjeomsorgsnämnden ska under 2021 inrätta en kommunal avhopparverksamhet med syfte att underlätta för personer att lämna kriminella miljöer
  • Individ- och familjeomsorgsnämnden ska under 2021 utreda förutsättningarna för att i högre grad kunna stötta unga, vars placering inom socialtjänsten kommer att upphöra, i deras sökande efter eget
    boende
  • Vård- och äldrenämnden ska utreda möjligheten att inrätta ett husdjursvänligt vård- och omsorgsboende.
Indikationer

Kommunfullmäktiges indikatorer

Utfall 2018

Utfall

2019

Senaste

utfall 2020

Personer som en hemtjänsttagare möter, antal/14 dagar ska minska (medelvärde)

17

17

17

Andel hemtjänsttagare som uppger att hemtjänstpersonalen alltid eller oftast tar hänsyn till den äldres egna åsikter och önskemål ska öka, %.

83

84

-

Andel hemtjänsttagare som uppger att det känns tryggt att bo hemma med stöd från hemtjänsten ska öka, %.

81

81

-

Andel barn och unga som inte lever i hushåll med försörjningsstöd ska öka

99

99

98


Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Mål och uppdrag

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender