Meny

Meny

Mål och uppdrag

Vårt uppdrag är att underlätta och förbättra människors vardag. Vi ska utgå från boråsarna och erbjuda likvärdig service och tjänster utifrån deras skiftande behov.

Nedan finner du mål och en del av de särskilda uppdrag som Kommunfullmäktige gett i Budget 2019. Budgeten i sin helhet kan du läsa härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 • Kommunstyrelsen får i uppdrag att inrätta ett interreligiöst råd för att kunna erbjuda en mötesplats för dialog mellan kommunen och trossamfunden
 • Det är viktigt att skapa en meningsfull och aktiv fritid när personer inte är på sin dagliga verksamhet eller har slutat på denna. Arbetslivsnämnden får i uppdrag att utreda hur detta ska utformas för att motverka isolering och stillasittande
 • Arbetet med att bryta ofrivillig ensamhet för äldre ska utvecklas. Gärna i samverkan med civilsamhället
 • Borås Stad ska utreda förutsättningarna för att inrätta en stödverksamhet för kvinnor i prostitution.

Kommunfullmäktiges indikatorer

Utfall 2017

Utfall

2018

Mål

2019

Personer som en hemtjänsttagare möter, antal/14 dagar (medelvärde)

17

13

13

Antal lägenheter som är trygghetsbostäder

221

221

240

Andel hemtjänsttagare som uppger att hemtjänstpersonalen alltid eller oftast tar hänsyn till den äldres egna åsikter och önskemål, %.

86

83

92

Andel hemtjänsttagare som uppger att det känns tryggt att bo hemma med stöd från hemtjänsten, %.

82

81

90


Text

Senast ändrad: 2019-05-03 08.46

Ändrad av:

Dela sidan: Mål och uppdrag

g q n C

y Nyheter

 • 2019-07-21 13.37

  Brand på Druvefors

  Uppdaterad: 16.45 | En brand startade under förmiddagen i en fastighet på Druveforsvägen i Borås. Boende i samma fastigh...
 • 2019-06-19 11.07

  Störningar i telefontrafiken

  Det är fortfarande vissa driftproblem hos teleoperatören Tele2. För den som ringer från ett Tele2-abonnemang kan det inn...

y Nyheter

 • 2019-07-21 13.37

  Brand på Druvefors

  Uppdaterad: 16.45 | En brand startade under förmiddagen i en fastighet på Druveforsvägen i Borås. Boende i samma fastigh...
 • Sandareds badplats
 • Ett barn leker i sandlådan. 
 • 2019-07-08 08.08

  Nu blir förskolans chefer rektorer

  Den 1 juli i år bytte förskolecheferna benämning till rektorer. Förändringen genomförs nationellt efter en ändring i sko...

o Kalender

 • Konstkollo: Selfievecka

  Är du mellan 10 och 15 år och vill prova på olika former av konstnärligt skapande på sommarlovet? Se hit! Borås konstmus...

  Tid: 2019-07-23 12.00
  Plats: I Konstmuseets verkstad, ute om vädret tillåter
 • Konstkollo: Selfievecka

  Är du mellan 10 och 15 år och vill prova på olika former av konstnärligt skapande på sommarlovet? Se hit! Borås konstmus...

  Tid: 2019-07-24 12.00
  Plats: I Konstmuseets verkstad, ute om vädret tillåter
 • Konstkollo: Selfievecka

  Är du mellan 10 och 15 år och vill prova på olika former av konstnärligt skapande på sommarlovet? Se hit! Borås konstmus...

  Tid: 2019-07-25 12.00
  Plats: I Konstmuseets verkstad, ute om vädret tillåter