Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Mål och uppdrag

Vårt uppdrag är att underlätta och förbättra människors vardag. Vi ska utgå från boråsarna och erbjuda likvärdig service och tjänster utifrån deras skiftande behov.

Nedan finner du mål och en del av de särskilda uppdrag som Kommunfullmäktige gett i Budget 2020. Budgeten i sin helhet kan du läsa härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 • Sociala omsorgsnämnden får i uppdrag att i nära samverkan med
  Vård- och äldrenämnden utreda möjligheterna att inom ramen för vård
  och omsorgsboende inrätta särskilda avdelningar för personer inom
  LSS
 • Vård- och äldrenämnden får i uppdrag att erbjuda anhörigstöd till barn
  och unga som tar ett stort anhörigansvar för sina föräldrar, syskon eller
  andra i sin närhet
 • Individ- och familjeomsorgsnämnden får i uppdrag att, i nära samverkan med andra nämnder som jobbar med barn och ungdomar,
  utreda möjligheterna att inrätta en särskild förebyggandeenhet
  med uppdrag att motverka att unga i riskzon hamnar i normbrytande beteenden
 • Individ- och familjeomsorgsnämnden ska, tillsammans med
  Arbetslivsnämnden, utreda om åldern som relationsvåldsenheten
  riktar sig till kan sänkas från 18 år till 16 år. Utredningen ska också
  belysa vilken hjälp ungdomar mellan 16 år och 18 år kan få av
  respektive nämnd.
indikationer

Kommunfullmäktiges indikatorer

Utfall 2018

Utfall

2019

Mål

2020

Personer som en hemtjänsttagare möter, antal/14 dagar (medelvärde)

17

17

15

Antal lägenheter som är trygghetsbostäder

221

221

230

Andel hemtjänsttagare som uppger att hemtjänstpersonalen alltid eller oftast tar hänsyn till den äldres egna åsikter och önskemål, %.

83

84

92

Andel hemtjänsttagare som uppger att det känns tryggt att bo hemma med stöd från hemtjänsten, %.

81

81

90


Senast ändrad: 2020-11-12 16.07

Ändrad av:

Dela sidan: Mål och uppdrag

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol