Meny

Meny

Brukarundersökning äldreomsorg 2017

Bemötande, trygghet och förtroende är områden som återigen får höga betyg av de äldre i Borås Stad, som har svarat på frågor om sin hemtjänst eller sitt vård- och omsorgsboende. Det är Socialstyrelsen som årligen utför undersökningen i hela landet.

I årets rapport ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?” har samtliga personer som är 66 år och äldre som hade hemtjänst eller bodde på vård- och omsorgsboende den 31/12 2016 fått möjlighet att besvara en enkät. Undersökningen gjordes under mars tom maj 2017.

Ett tekniskt problem uppstod vid programmeringen av urvalet så de som är 65 år och hade hemtjänsten eller bodde på vård- och omsorgsboende fick ingen enkät. Därför är målgruppen för 2017 något förändrad jämfört med tidigare år.

Inom Borås Stad var det 1077 personer inom hemtjänsten och 391 personer på vård- och omsorgsboende som besvarade enkäten. Svarsfrekvensen är 63,9 procent inom hemtjänsten och 56,2 procent på vård- och omsorgsboende.

Här nedan presenteras ett samlat resultat för alla utförare i Borås Stad, både kommunala och privata.

Brukarundersökning hemtjänst, andel, %, nöjda hemtjänsttagare

Borås 2017

Borås 2016

Riket 2017

Känner sig trygg hemma med hemtjänstt, andel (%)

81

85

86

Får bra bemötande från personalen, andel (%)

96

97

97

Känner förtroende för personalen, andel (%)

88

91

91

Vet vart man vänder sig med synpunkter eller klagomål, andel (%)

58

58

64

Personalen informerar om tillfälliga förändringar, andel (%)

56

62

68

Har fått möjlighet att välja utförare, andel (%)

69

63

56

 

Brukarundersökning vård- och omsorgsboende, andel, %, nöjda boende

Borås 2017

Borås 2016

Riket 2017

Känner sig trygg på sitt äldreboende, andel (%)

88

85

88

Får bra bemötande från personalen, andel (%)

94

94

94

Känner förtroende för personalen, andel (%)

86

84

86

Vet vart man vänder sig med synpunkter eller klagomål, andel (%)

45

44

47

Upplever måltiderna som en trevlig stund, andel (%)

68

72

69


En stor andel av de äldre är nöjda med sin äldreomsorg där bemötande, trygghet och förtroende får höga betyg, både inom hemtjänst och på vård- och omsorgsboende. Ett område som förbättrats något är kunskapen om vart man vänder sig med klagomål och synpunkter. Området kommer ändå att finnas kvar som ett utvecklingsområde under kommande år.

Ett utvecklingsområde inom hemtjänsten är att personalen i större utsträckning informerar om tillfälliga förändringar och inom vård- och omsorgsboende att de äldre i större utsträckning upplever måltiden som en trevlig stund på dagen.

Varje enhet inom Vård- och äldreförvaltningens hemtjänst och vård- och omsorgsboende analyserar och sammanställer sina resultat, som presenteras för de äldre och andra intressenter.

Resultatet från årets undersökning kommer att användas som underlag för fortsatt utvecklingsarbete i nämndens verksamheter.

Socialstyrelsen använder i begreppet "särskilt boende" i rapporten. I Borås Stad kallar vi enheterna för vård- och omsorgsboende.

Vill du ta del av resultat från tidigare år, vänligen kontakta verksamhetsutvecklare Christina Vinge Appelkvist.

Senast ändrad: 2017-12-20 10.21

Ändrad av:

Dela sidan: Brukarundersökning äldreomsorg 2017

g q n C