Meny

Meny

Resultat för hemtjänstgrupper 2017

I 2017 års undersökning ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?” har Socialstyrelsen bett alla över 66 år, med minst två timmar hemtjänst i månaden att säga vad de tycker om sin äldreomsorg. 63,9 % % av dem som fick enkäten besvarade den.

Resultat för kommunala hemtjänstgrupper

Sedan undersökningen genomfördes har hemtjänstgrupperna Sjöbo Norr och Sjöbo Söder slagits ihop till en grupp med namnet Sjöbo. Hemtjänstgrupperna Duvan och Lugnet har slagits ihop till hemtjänstgrupp Centrum. Villastadens hemtjänstrgrupp har gått upp i Normalms hemtjänstgrupp.

Vår analys av resultatet

Vård- och äldreförvaltningen har gått igenom resultaten för alla hemtjänstgrupper och hittat saker som vi är bra på och saker vi behöver utveckla.

Det här ser vi som styrkor:

  • 95 % upplever ett bra bemötande från personalen.
  • 90 % känner förtroende för personalen.
  • 86 % upplever att personalen tar hänsyn till åsikter och önskemål om hur hjälpen ska utföras

Det här vill vi utveckla:

  • Öka andelen som upplever att man kan påverka vilka tider personalen kommer
  • Öka andelen som upplever att personalen meddelar om tillfälliga förändringar
  • Öka andelen som upplever att personalen alltid eller oftast tar hänsyn till den äldres egna åsikter och önskemål
  • Öka andelen som upplever att det känns tryggt att bo hemma med stöd från hemtjänsten

Resultat för hemtjänstgrupper i privat regi

Senast ändrad: 2017-12-18 13.14

Ändrad av:

Dela sidan: Resultat för hemtjänstgrupper 2017

g q n C