Meny

Meny

Resultat för vård- och omsorgsboenden 2017

I 2017 års undersökning ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?” har Socialstyrelsen bett alla över 66 år som bor på vård- och omsorgsboende att säga vad de tycker om sin äldreomsorg. 56,2 % av dem som fick enkäten besvarade den.

Resultatet för kommunala vård- och omsorgsboenden

Vår analys av resultatet

Vård- och äldreförvaltningen har gått igenom resultaten för alla vård- och omsorgsboenden och hittat saker som vi är bra på och saker vi behöver utveckla.

Det här ser vi som styrkor:

  • 96 % upplever ett bra bemötande från personalen.
  • 88 % känner sig trygga på sitt vård- och omsorgsboende.
  • 87 % känner förtroende för personalen.

Det här vill vi utveckla:

  • Brukarna ska uppleva en meningsfull dag där man är delaktig och har inflytande - ”att få vara huvudperson i sin egen vardag”.

Resultat för vård- och omsorgsboenden i privat regi

När undersökningen genomfördes drevs Kapplandsgatan 8 i kommunal regi.

Senast ändrad: 2017-12-18 13.21

Ändrad av:

Dela sidan: Resultat för vård- och omsorgsboenden 2017

g q n C