Meny

Meny

Brukarundersökning äldreomsorg 2018

Bemötande, trygghet och förtroende är områden som återigen får höga betyg av de äldre i Borås Stad, som har svarat på frågor om sin hemtjänst eller sitt vård- och omsorgsboende. Det är Socialstyrelsen som årligen utför undersökningen i hela landet.

I årets rapport ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?” har samtliga personer som är 65 år och äldre som hade hemtjänst eller bodde på vård- och omsorgsboende den 31/12 2017 fått möjlighet att svara på frågorna i undersökningen, som genomfördes under mars till maj 2018.

Inom Borås Stad var det 1055 personer inom hemtjänsten och 386 personer på vård- och omsorgsboende som svarade på frågorna. Svarsfrekvensen är 62,2 procent inom hemtjänsten och 55,4 procent på vård- och omsorgsboende.

Här nedan presenteras ett samlat resultat för alla utförare i Borås Stad, både kommunala och privata.

Brukarundersökning hemtjänst, andel, %, nöjda hemtjänsttagare

Borås 2018

Borås 2017

Borås 2016

Sverige 2018

Känner sig trygg hemma med hemtjänst

81

81

85

85

Får bra bemötande från personalen

95

96

97

97

Känner förtroende för personalen

86

88

91

90

Vet vart man vänder sig med synpunkter eller klagomål

57

58

58

63

Personalen informerar om tillfälliga förändringar

55

56

62

67

Har fått möjlighet att välja utförare

70

69

63

57


Brukarundersökning vård- och omsorgsboende, andel, %, nöjda boende

Borås 2018

Borås 2017

Borås 2016

Sverige 2018

Känner sig trygg på sitt vård- och omsorgsboende

91

88

85

88

Får bra bemötande från personalen

94

94

94

93

Känner förtroende för personalen

86

86

84

85

Vet vart man vänder sig med synpunkter eller klagomål

45

45

44

47

Upplever måltiderna som en trevlig stund

74

68

72

68

Är nöjd med de aktiviteter som erbjuds

56

61

64

64


Varje enhet inom Vård- och äldreförvaltningens hemtjänst och vård- och omsorgsboende analyserar och sammanställer sina resultat, som presenteras för de äldre och andra som är intresserade.

Resultatet från årets undersökning kommer att användas som underlag för fortsatt utvecklingsarbete i nämndens verksamheter.

Socialstyrelsen använder i begreppet "särskilt boende" i rapporten. I Borås Stad kallar vi enheterna för vård- och omsorgsboende.

Vill du ta del av resultat från tidigare år, vänligen kontakta verksamhetsutvecklare Christina Vinge Appelkvist.

Senast ändrad: 2019-05-14 13.37

Ändrad av:

Dela sidan: Brukarundersökning äldreomsorg 2018

g q n C