Meny

Meny

Resultat för hemtjänstgrupper 2018

I 2018 års undersökning ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?” har Socialstyrelsen bett alla över 65 år, med minst två timmar hemtjänst i månaden att säga vad de tycker om sin äldreomsorg. 62,2 % % av dem som fick enkäten besvarade den.

Resultat för kommunala hemtjänstgrupper


Vår analys av resultatet

Nu går Vård- och äldreförvaltningen igenom resultaten för alla hemtjänstgrupper för att se vad vi är bra på och saker vi behöver utveckla. Resultaten av den anlysen redovisas under början av 2019.

Resultat för hemtjänstgrupper i privat regi

Senast ändrad: 2018-10-24 08.39

Ändrad av:

Dela sidan: Resultat för hemtjänstgrupper 2018

g q n C