Meny

Meny

Resultat för hemtjänstgrupper 2018

I 2018 års undersökning ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?” har Socialstyrelsen bett alla över 65 år, med minst två timmar hemtjänst i månaden att säga vad de tycker om sin äldreomsorg. 62,2 % % av dem som fick enkäten besvarade den.

Resultat för kommunala hemtjänstgrupper


Vår analys av resultatet

Hemtjänsten har fått goda resultat från de äldre då de allra flesta som har hemtjänst upplever att de får ett bra bemötande från personalen, att de allra flesta känner förtroende för personalen och att personalen tar hänsyn till deras åsikter och önskemål om hur hjälpen ska utföras.

Trots ett gott resultat för bemötande från personalen och att de tar hänsyn till den äldre åsikter och önskemål så är områdena prioritera som förbättringsområden. Ett annat prioriterat område är att den äldre ska känna att det är tryggt att bo hemma med stöd av hemtjänsten.

Läs hela analysen brukarundersökning hemtjänst 2018.PDF

Resultat för hemtjänstgrupper i privat regi

Senast ändrad: 2019-02-14 08.33

Ändrad av:

Dela sidan: Resultat för hemtjänstgrupper 2018

g q n C