Meny

Meny

Resultat för korttidsenheter 2018

Borås Stad har valt att göra en egen brukarenkät som riktar sig till brukare som vistats på korttidsverksamheten som till stora delar utgår ifrån de frågor som ställs i den nationella brukarundersökningen. Enkäten besvaras i samband med att brukaren skrivs ut från korttidsenheten. Brukaren kan välja att svara på enkäten direkt via en Ipad eller via en pappersenkät, vilket innebär att personalen sedan registrerar in svaret i datasystemet.

Vår analys av resultatet

På korttidsenheterna har de allra flesta som vistats där upplevt att de fått ett gott bemötande från personalen och att de känt förtroende för personalen. De allra flesta upplever att deras behov av vård och omsorg har tillgodosett med god kvalitet. Trots ett gott resultat så är bemötande ett förbättringsområde och att den äldre ska känna sig trygg på korttidsenheten. Ytterligare ett område att förbättra är måltiden ska upplevas som en trevlig stund på dagen.

Läs hela analysen brukarundersökning korttidsenheter 2018.PDF

Senast ändrad: 2019-02-14 08.40

Ändrad av:

Dela sidan: Resultat för korttidsenheter 2018

g q n C

y Nyheter

 • 2019-07-21 13.37

  Brand på Druvefors

  Uppdaterad: 16.45 | En brand startade under förmiddagen i en fastighet på Druveforsvägen i Borås. Boende i samma fastigh...
 • 2019-06-19 11.07

  Störningar i telefontrafiken

  Det är fortfarande vissa driftproblem hos teleoperatören Tele2. För den som ringer från ett Tele2-abonnemang kan det inn...

y Nyheter

 • 2019-07-21 13.37

  Brand på Druvefors

  Uppdaterad: 16.45 | En brand startade under förmiddagen i en fastighet på Druveforsvägen i Borås. Boende i samma fastigh...
 • Sandareds badplats
 • Ett barn leker i sandlådan. 
 • 2019-07-08 08.08

  Nu blir förskolans chefer rektorer

  Den 1 juli i år bytte förskolecheferna benämning till rektorer. Förändringen genomförs nationellt efter en ändring i sko...

o Kalender

 • Konstkollo: Selfievecka

  Är du mellan 10 och 15 år och vill prova på olika former av konstnärligt skapande på sommarlovet? Se hit! Borås konstmus...

  Tid: 2019-07-23 12.00
  Plats: I Konstmuseets verkstad, ute om vädret tillåter
 • Konstkollo: Selfievecka

  Är du mellan 10 och 15 år och vill prova på olika former av konstnärligt skapande på sommarlovet? Se hit! Borås konstmus...

  Tid: 2019-07-24 12.00
  Plats: I Konstmuseets verkstad, ute om vädret tillåter
 • Konstkollo: Selfievecka

  Är du mellan 10 och 15 år och vill prova på olika former av konstnärligt skapande på sommarlovet? Se hit! Borås konstmus...

  Tid: 2019-07-25 12.00
  Plats: I Konstmuseets verkstad, ute om vädret tillåter