Meny

Meny

Resultat för vård- och omsorgsboenden 2018

I 2018 års undersökning ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?” har Socialstyrelsen bett alla över 65 år som bor på vård- och omsorgsboende att säga vad de tycker om sin äldreomsorg. 55,4 % av dem som fick enkäten besvarade den.

Resultatet för kommunala vård- och omsorgsboenden

På Ängsjövägen (Ängsjöparken) var det för få personer som besvarade enkäten för att ett resultat ska kunna redovisas.

Vår analys av resultatet

Nu går Vård- och äldreförvaltningen igenom resultaten för alla vård- och omsorgsboenden för att se vad vi är bra på och saker vi behöver utveckla. Resultaten av den anlysen redovisas under början av 2019.

Resultat för vård- och omsorgsboenden i privat regi

Senast ändrad: 2018-10-24 08.40

Ändrad av:

Dela sidan: Resultat för vård- och omsorgsboenden 2018

g q n C