Meny

Meny

Resultat för vård- och omsorgsboenden 2018

I 2018 års undersökning ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?” har Socialstyrelsen bett alla över 65 år som bor på vård- och omsorgsboende att säga vad de tycker om sin äldreomsorg. 55,4 % av dem som fick enkäten besvarade den.

Resultatet för kommunala vård- och omsorgsboenden

På Ängsjövägen (Ängsjöparken) var det för få personer som besvarade enkäten för att ett resultat ska kunna redovisas.

Vår analys av resultatet

Resultaten från årets brukarundersökning visar stabilitet kring upplevd trygghet och gott bemötande, här har vi goda resultat som funnits med över tid, resultat som står sig gott också nationellt.

Vi kan se att det målmedvetna arbetet kring måltidsmiljön i våra vård- och omsorgsboenden har uppmärksammats och uppskattas av våra brukare. Det är roligt och ger ny energi i det fortsatta arbetet i området som vi känner oss långt ifrån färdiga med. Mat och måltid är ett viktigt inslag för att skapa meningsfullhet för våra brukare, men området Meningsfullhet omfattar också individanpassade insatser som ger stimulans - enskilt eller i grupp - oavsett funktionsnivå. Under 2019 kommer vi att arbeta målmedvetet för att för bättra våra resultat inom området för att kunna erbjuda våra brukare en meningsfull dag.

Vi kan konstatera att vi måste arbeta med våra inom- och utomhusmiljöer. Här återfinns låga resultat som också ligger under snittet i riket. Viktigt arbete väntar oss under 2019 för att skapa trivsel som ger möjlighet till både vila och stimulans för våra äldre, såväl inne som ute.

Läs hela analysen brukarundersökning vård- och omsorgsboende 2018.PDF

Resultat för vård- och omsorgsboenden i privat regi

Senast ändrad: 2019-02-14 08.42

Ändrad av:

Dela sidan: Resultat för vård- och omsorgsboenden 2018

g q n C