Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Brukarundersökning äldreomsorg 2019

Bemötande och förtroende för personalen är områden som återigen får höga betyg av de äldre i Borås Stad, som har svarat på frågor om sin hemtjänst eller sitt vård- och omsorgsboende. Det är Socialstyrelsen som årligen utför undersökningen i hela landet.

I årets rapport ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?” har samtliga personer som är 65 år och äldre som hade hemtjänst eller bodde på vård- och omsorgsboende den 31/12 2018 fått möjlighet att svara på frågorna i undersökningen, som genomfördes under mars till maj 2019.

Inom Borås Stad var det 1048 personer inom hemtjänsten och 389 personer på vård- och omsorgsboende som svarade på frågorna. Svarsfrekvensen är 63,7 procent inom hemtjänsten och 55,7 procent på vård- och omsorgsboende.

Här nedan presenteras ett samlat resultat för alla utförare i Borås Stad, både kommunala och privata.

Brukarundersökning hemtjänst, andel, %, nöjda hemtjänsttagare

Borås 2019

Borås 2018

Borås 2017

Sverige 2019

Känner sig trygg hemma med hemtjänst

81

81

81

86

Får bra bemötande från personalen

96

95

96

97

Känner förtroende för personalen

87

86

88

90

Vet vart man vänder sig med synpunkter eller klagomål

57

57

58

64

Personalen informerar om tillfälliga förändringar

53

55

56

66

Har fått möjlighet att välja utförare

67

70

69

57


Brukarundersökning vård- och omsorgsboende, andel, %, nöjda boende

Borås 2019

Borås 2018

Borås 2017

Sverige 2019

Känner sig trygg på sitt vård- och omsorgsboende

88

91

88

88

Får bra bemötande från personalen

92

94

94

93

Känner förtroende för personalen

87

86

86

85

Vet vart man vänder sig med synpunkter eller klagomål

48

45

44

47

Upplever måltiderna som en trevlig stund

71

74

68

68

Är nöjd med de aktiviteter som erbjuds

59

56

61

63


Varje enhet inom Vård- och äldreförvaltningens hemtjänst och vård- och omsorgsboende analyserar och sammanställer sina resultat, som presenteras för de äldre och andra som är intresserade.

Resultatet från årets undersökning kommer att användas som underlag för fortsatt utvecklingsarbete i nämndens verksamheter.

Socialstyrelsen använder i begreppet "särskilt boende" i rapporten. I Borås Stad kallar vi enheterna för vård- och omsorgsboende.

Vill du ta del av resultat från tidigare år, vänligen kontakta verksamhetsutvecklare Christina Vinge Appelkvist.

Senast ändrad: 2019-11-01 10.00

Ändrad av:

Dela sidan: Brukarundersökning äldreomsorg 2019

g q n C