Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Coronaviruset och covid-19

Borås Stads samlade information samt frågor och svar om coronaviruset och covid-19.

Resultat för korttidsenheter och hemteam 2019

Borås Stad har valt att göra en egen brukarenkät som riktar sig till dem som vistats på korttidsenhet och som får hjälp av hemteamet. Enkäten utgår till stora delar från de frågor som ställs i Socialstyrelsens brukarundersökning.

Enkäten besvaras i samband medhemgång. Brukaren kan välja att svara på enkäten direkt via en Ipad eller via en pappersenkät. totalt besvarade 299 personer enkäten under 2019.

Vår analys av resultatet

Både på korttidsenheterna och i hemteamet har de allra flesta upplevt att de har fått ett gott bemötande från personalen och att de har känt förtroende för personalen.

Många känner inte till hur de kan lämna synpunkter på och klagomål på verksamheten, vilket blir ett förbättringsområde för verksamheten. Ytterligare ett område att förbättra är måltiden ska upplevas som en trevlig stund på dagen.

Ta del av hela resultatet för korttidsenheterna.PDF

Ta del av hela resultatet för hemteamet.PDF

Senast ändrad: 2020-02-12 14.46

Ändrad av:

Dela sidan: Resultat för korttidsenheter och hemteam 2019

g q n C