Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Brukarundersökning äldreomsorg 2020

Bemötande från personalen är återigen den fråga som får högst betyg av de äldre i Borås Stad, som har svarat på frågor om sin hemtjänst eller sitt vård- och omsorgsboende i undersökningen ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?”. Det är Socialstyrelsen som årligen utför undersökningen i hela landet.

Samtliga personer som är 65 år och äldre och som hade hemtjänst eller bodde på vård- och omsorgsboende den 31/12 2019 fått möjlighet att svara på frågorna i undersökningen, som genomfördes under mars till maj 2020.

Inom Borås Stad var det 966 personer inom hemtjänsten och 305 personer på vård- och omsorgsboende som svarade på frågorna. Svarsfrekvensen är 60,3 procent inom hemtjänsten och 43,4 procent på vård- och omsorgsboende.

Här nedan presenteras ett samlat resultat för alla utförare i Borås Stad, både kommunala och privata.

Tabell som visar resultaten på fem olika frågor för hemtjänsten i Borås Stad under åren 2018-2020. Resultatet för hela Sverige för 2020 visas också.

Brukarundersökning hemtjänst, andel, %, nöjda hemtjänsttagare

Borås 2020

Borås 2019

Borås 2018

Sverige 2020

Känner sig trygg hemma med hemtjänst

83

81

81

86

Får bra bemötande från personalen

96

96

95

97

Känner förtroende för personalen

86

87

86

89

Vet vart man vänder sig med synpunkter eller klagomål

59

57

57

64

Personalen informerar om tillfälliga förändringar

51

53

55

66

Har fått möjlighet att välja utförare

66

67

70

58


Tabell som visar resultaten på fem olika frågor för vård- och omsorgsboende i Borås Stad under åren 2018-2020. Resultatet för hela Sverige för 2020 visas också.

Brukarundersökning vård- och omsorgsboende, andel, %, nöjda boende

Borås 2020

Borås 2019

Borås 2018

Sverige 2020

Känner sig trygg på sitt vård- och omsorgsboende

89

88

91

87

Får bra bemötande från personalen

93

92

94

94

Känner förtroende för personalen

85

87

86

84

Vet vart man vänder sig med synpunkter eller klagomål

51

48

45

47

Upplever måltiderna som en trevlig stund

76

71

74

70

Är nöjd med de aktiviteter som erbjuds

58

59

56

61


Varje enhet inom Vård- och äldreförvaltningens hemtjänst och vård- och omsorgsboende analyserar och sammanställer sina resultat, som presenteras för de äldre och andra som är intresserade.

Resultatet från årets undersökning kommer att användas som underlag för fortsatt utvecklingsarbete i nämndens verksamheter.

Socialstyrelsen använder i begreppet "särskilt boende" i rapporten. I Borås Stad kallar vi enheterna för vård- och omsorgsboende.

Vill du ta del av resultat från tidigare år, vänligen kontakta verksamhetsutvecklare Christina Vinge Appelkvist.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Brukarundersökning äldreomsorg 2020

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol