Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Resultat för korttidsenheter 2020

Borås Stad har valt att göra en egen brukarenkät som riktar sig till dem som vistats på korttidsenhet. Enkäten utgår till stora delar från de frågor som ställs i Socialstyrelsens brukarundersökning.

Enkäten besvaras i samband medhemgång. Brukaren kan välja att svara på enkäten direkt via en Ipad eller via en pappersenkät. Totalt besvarade 166 personer enkäten under 2020.

Vår analys av resultatet

På korttidsenheterna har de allra flesta upplevt att de har fått ett gott bemötande från personalen och att de har känt förtroende för personalen.

Många känner inte till hur de kan lämna synpunkter på och klagomål på verksamheten, vilket blir ett förbättringsområde för verksamheten. Ytterligare ett område att förbättra är att måltiden ska upplevas som en trevlig stund på dagen.

Ta del av hela resultatet för korttidsenheterna. Pdf, 436.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Resultat för korttidsenheter 2020

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender