Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Särskilda rekommendationer i Västra Götaland

Brukarundersökning funktionshinderverksamhet 2019

Under hösten 2019 har en enkät gått ut till delar av funktionshinderverksamheten i Borås Stad. Undersökningen genomförs nationellt och arrangeras av Sveriges kommuner och regioner (SKR). Enkäten har genomförts årligen sedan 2016. Nytt för i år är att personer med kommunal personlig assistans har medverkat i undersökningen.

Inom de kommunala verksamheterna var det 423 personer som svarade på frågorna. Det är en ökning med 59 procent sedan förra året när det var 266 som svarade, vilket får ses som en mycket positiv utveckling. Svarsfrekvensen ser olika ut på olika enheter, och varierar mellan 29 och 65 procent.

Här nedan presenteras ett samlat resultat, där Gruppbostad LSS och Servicebostad LSS även innefattar de privata utförarna.

Daglig verksamhet LSSBorås 2016

Borås 2017

Borås 2018

Borås

2019

Riket 2019

Är du rädd för något på din dagliga verksamhet?

(aldrig/ibland/ofta - procent som svarat aldrig)

73

69

77

77

72

Får du bestämma om saker som är viktiga för dig i din dagliga verksamhet?
(ja/ibland/nej - procent som svarat ja)

82

72

66

73

73

Pratar personalen med dig så att du förstår vad de menar?

(alla/några/ingen - procent som svarat alla)

77

79

74

77

76

Får du den hjälp du vill ha i din dagliga verksamhet?

(ja/ibland/nej - procent som svarat ja)

90

87

85

86

84

Bryr sig personalen om dig?

(ja/ibland/nej - procent som svarat ja)

92

87

90

92

88

Trivs du på din dagliga verksamhet?

(ja/ibland/nej - procent som svarat ja)

92

89

85

91

82

Känner du dig trygg med personalen?

(alla/några/ingen - procent som svarat alla)

87

79

85

86

81

Vet du vem du ska prata med om något är dåligt på din dagliga verksamhet?

(ja/nej - procent som svarat ja)

-

91

91

91

90

Är det du gör på din dagliga verksamhet viktigt för dig?

(ja/ibland/nej - procent som svarat ja)

-

86

84

88

82

Boende särskild service socialtjänstlagen (SoL)


Borås 2016 

Borås 2017

Borås 2018

Borås 2019

Riket 2019

Är du rädd för något hemma?

(aldrig/ibland/ofta - procent som svarat aldrig)

31

43

39

50

56

Får du bestämma om saker som är viktiga för dig hemma?

(ja/ibland/nej - procent som svarat ja)

65

74

61

70

72

Pratar personalen med dig så att du förstår vad de menar?

(alla/några/ingen - procent som svarat alla)

54

52

50

59

62

Bryr sig personalen om dig?

(ja/ibland/nej - procent som svarat ja)

69

67

56

50

78

Får du den hjälp du vill ha hemma?

(ja/ibland/nej - procent som svarat ja)

70

72

62

45

74

Trivs du hemma?

(ja/ibland/nej - procent som svarat ja)

65

51

57

71

70

Känner du dig trygg med personalen?

(alla/några/ingen - procent som svarat alla)

58

47

61

45

70

Vet du vem du ska prata med om något är dåligt hemma?

(ja/nej - procent som svarat ja)

-

73

68

64

84

Gruppbostad LSS


Borås 2016

Borås 2017 

Borås 2018

Borås

2019

Riket 2019

Är du rädd för något hemma?
(aldrig/ibland/ofta - procent som svarat aldrig)

56

61

62

58

63

Får du bestämma om saker som är viktiga för dig hemma?
(ja/ibland/nej - procent som svarat ja)

70

69

74

77

78

Pratar personalen med dig så att du förstår vad de menar?
(alla/några/ingen - procent som svarat alla)

68

71

68

66

68

Bryr sig personalen om dig?
(ja/ibland/nej - procent som svarat ja)

69

73

79

82

83

Får du den hjälp du vill ha hemma?
(ja/ibland/nej - procent som svarat ja)

70

70

75

78

80

Trivs du hemma?
(ja/ibland/nej - procent som svarat ja)

80

87

77

77

80

Känner du dig trygg med personalen?
(alla/några/ingen - procent som svarat alla)

67

74

66

71

74

Vet du vem du ska prata med om något är dåligt hemma?
(ja/nej - procent som svarat ja)

-

83

89

86

86


Servicebostad LSS


Borås 2016 

Borås 2017

Borås 2018

Borås

2019

Riket 2019

Är du rädd för något hemma?
(aldrig/ibland/ofta - procent som svarat aldrig)

64

65

63

53

65

Får du bestämma om saker som är viktiga för dig hemma?
(ja/ibland/nej - procent som svarat ja)

87

81

88

85

83

Pratar personalen med dig så att du förstår vad de menar?
(alla/några/ingen - procent som svarat alla)

72

69

69

60

69

Bryr sig personalen om dig?
(ja/ibland/nej - procent som svarat ja)

85

85

91

89

84

Får du den hjälp du vill ha hemma?
(ja/ibland/nej - procent som svarat ja)

67

85

88

87

78

Trivs du hemma?
(ja/ibland/nej - procent som svarat ja)

85

73

81

82

76

Känner du dig trygg med personalen?
(alla/några/ingen - procent som svarat alla)

69

77

75

69

74

Vet du vem du ska prata med om något är dåligt med stödet från boendepersonalen?
(ja/nej - procent som svarat ja)

-

69

81

82

85

Analys av resultaten

Resultatet för årets undersökning visar att flera av de medverkande verksamheterna har förbättrat sina resultat jämfört med tidigare år. Jämfört med andra kommuner ligger resultaten för fem av sex verksamheter något under riket i stort, förutom för daglig verksamhet som ligger över riket.

Enkäten visar att trivseln har ökat i alla verksamheter som var med i brukarundersökningen förra året. Likaså har känslan av självbestämmande ökat i tre av fyra verksamheter jämfört med tidigare år.

Om brukarundersökningen

Brukarenkäter är ett sätt att få kunskap om kvaliteten i våra olika verksamheter. Enkätens resultat får tolkas med försiktighet av flera olika anledningar. Många personer med insatser inom Sociala omsorgsförvaltningen har kommunikationssvårigheter och/eller kognitiva funktionsnedsättningar vilket gör det svårt att arbeta med enkätverktyget. När vi jämför oss med riket ska vi också göra det med försiktighet eftersom kommunerna har olika tillvägagångssätt vid genomförandet av enkäten vilket minskar jämförbarheten. Styrkan i enkäten är att man kan följa utvecklingen i Borås Stad över tid, samt jämföra hur kvaliteten i våra verksamheter står sig nationellt.

Mer information

Samtliga resultat i Koladalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Brukarundersökning funktionshinderverksamhet 2019

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol