Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Brukarundersökning funktionshinderverksamhet 2021

Under hösten 2021 fick brukare inom funktionshinderverksamheten möjlighet att svara på hur de upplever det stöd och insatser de får. Brukarundersökningen genomförs nationellt varje år sedan 2016 av Sveriges kommuner och regioner (SKR). Undersökningen gör det möjligt att jämföra kommunens resultat över tid och se hur vi ligger till i jämförelse med andra kommuner.

År 2021 svarade 444 brukare på frågorna. Det är några fler än året innan. Svarsfrekvensen är omkring 50 procent. Det betyder att ungefär hälften av alla brukare har deltagit i undersökningen. Eftersom nästan varannan brukare inte deltagit i undersökningen måste resultaten tolkas med försiktighet.

Här nedan presenteras ett urval ur resultatet, där Gruppbostad LSS och Servicebostad LSS även innefattar de privata utförarna.

Daglig verksamhet LSS

Daglig verksamhet LSS

Kategori

Borås 2016

Borås 2017

Borås 2018

Borås 2019

Borås 2020

Borås 2021

Sverige 2021

Är aldrig rädd för något på sin dagliga verksamhet

73

69

77

77

77

77

73

Får bestämma om saker som är viktiga

82

72

66

73

73

70

75

Personalen pratar så att brukaren förstår

77

79

74

77

86

80

77

Får den hjälp hen vill ha i sin dagliga verksamhet

90

87

85

86

89

86

86

Personalen bryr sig om brukaren

92

87

90

92

85

91

89

Trivs alltid på sin dagliga verksamhet

92

89

85

91

85

87

85

Känner sig trygg med alla i personalen

87

79

85

86

87

88

83

Vet vem hen ska prata med om något är dåligt på den dagliga verksamheten

-

91

91

91

82

85

90

Verksamheten är viktig för brukaren

-

86

84

88

87

84

83

Boende särskild service socialtjänstlagen (SoL)

Kategori

Borås 2016

Borås 2017

Borås 2018

Borås 2019

Borås 2020

Borås 2021

Sverige 2021

Är aldrig rädd för något hemma

31

43

39

50

61

68

61

Får bestämma om saker som är viktiga

65

74

61

70

85

56

69

Personalen pratar så att brukaren förstår

54

52

50

59

71

56

66

Personalen bryr sig om brukaren

69

67

56

50

73

63

76

Får den hjälp hen vill ha hemma

70

72

62

45

76

73

76

Trivs alltid hemma

65

51

57

71

80

78

70

Känner sig trygg med alla i personalen

58

47

61

45

71

71

70

Vet vem hen ska prata med om något är dåligt hemma

-

73

68

64

87

78

84

Gruppbostad LSS

Kategori

Borås 2016

Borås 2017 

Borås 2018

Borås

2019

Borås 2020

Borås 2021

Sverige 2021

Är aldrig rädd för något hemma

56

61

62

58

61

63

66

Får bestämma om saker som är viktiga

70

69

74

77

71

78

78

Personalen pratar så att brukaren förstår

68

71

68

66

55

59

72

Personalen bryr sig om brukaren

69

73

79

82

87

84

83

Får den hjälp hen vill ha hemma

70

70

75

78

82

83

81

Trivs alltid hemma

80

87

77

77

84

89

82

Känner sig trygg med alla i personalen

67

74

66

71

76

77

77

Vet vem hen ska prata med om något är dåligt hemma

-

83

89

86

81

88

85

Servicebostad LSS

Kategori

Borås 2016

Borås 2017

Borås 2918

Borås 2019

Borås 2020

Borås 2021

Sverige 2021

Är aldrig rädd för något hemma

64

65

63

53

64

65

66

Får bestämma om saker som är viktiga

87

81

88

85

85

83

82

Personalen pratar så att brukaren förstår

72

69

69

60

72

75

68

Personalen bryr sig om brukaren

85

85

91

89

88

89

84

Får den hjälp hen vill ha hemma

67

85

88

87

77

79

79

Trivs alltid hemma

85

73

81

82

78

83

78

Känner sig trygg med alla i personalen

69

77

75

69

72

71

73

Vet vem hen ska prata med om något är dåligt hemma

-

69

81

82

81

78

83

Analys av resultaten

Brukarna i Borås Stad svarar ungefär likadant som brukare i andra kommuner. 2021 års resultat skiljer sig inte heller särskilt mycket från året innan.

Det finns flera positiva områden att lyfta fram. Omkring fyra av fem brukare svarar att de

 • får den hjälp de vill ha (81 procent)
 • känner att personalen bryr sig om dem (85 procent)
 • vet vem de ska prata med om något är dåligt (85 procent)
 • trivs på sina boenden och i sina verksamheter (83 procent).

Brukarnas svar säger också något om vad vi måste förbättra. Var tredje brukare som bor på gruppbostad LSS säger att de är rädda för något i sina hem (37 procent) och inom boendestöd är många inte är trygga med all personal (39 procent). Kvinnor upplever en större otrygghet än män. Det betyder att vi måste intensifiera arbetet med att öka tryggheten för brukarna, särskilt med fokus på kvinnor.

Flera brukare upplever också att personalen inte pratar med dem på ett sätt som de förstår (27 procent) och ungefär lika många tycker inte att personalen förstår vad de säger (24 procent). Det tyder på att vi måste jobba med att bli bättre på kommunikation.

Läs mer

Gå till databasen Kolada för att se Borås Stads hela resultat:

kolada.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Brukarundersökning funktionshinderverksamhet 2021

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

 • Anna Dunér från Göteborgs universitet och Angela Bångsbo från Högskolan i Borås är forskare i projektet med samtalsmattor i äldreomsorgen.

  Samtalsmattor testas i fullskalig studie

  Publicerad

  Vid demenssjukdom kan det vara svårt att fatta egna beslut. Äldreomsorgen i Borås, Marks och Tranemo kommuner deltar i ett forskningsprojekt som drivs av Högsko...
 • Ikoner i form av coronavirus på en rosafärgad bakgrund.

  Förnya ditt skydd mot covid-19

  Publicerad

  Du som är 65 år och äldre, eller minst 18 år och tillhör en riskgrupp, rekommenderas nu att ta en påfyllnadsdos mot covid-19. Även du som är 18 till 64 år och v...
 • Surfplatta

  Stort intresse för att låna surfplattor – anmälan stängd

  Publicerad

  Det var ett stort intresse när anmälan för seniorer att låna en surfplatta idag öppnade. Det fanns ett begränsat antal och nu är alla surfplattor utlånande.
Ikon: Kalender

Kalender